artikel

Fraude en vertrouwen

bouwbreed

Fraude en vertrouwen

Afgelopen week kwam weer een grote (OV) aanbesteding negatief in de pers vanwege vermeende misstanden bij de beoordeling ervan. Hoewel het grootste deel van de aanbestedingen netjes verloopt, vallen uitzonderingen als deze op.

Precies deze misstappen bewijzen dat aanbesteden mensenwerk is. En mensen zijn niet altijd ongevoelig voor politieke druk, geldelijk gewin of andere verleidingen. De inschrijver die het deksel op de neus krijgt vanwege die menselijke dwaling heeft daar natuurlijk bar weinig aan. Tijd en geld zijn voor niets geïnvesteerd en er is wellicht de neiging om alle aanbestedingen en aanbesteders over één kam te scheren. Ook dat is menselijk.

Een van de drie uitgangspunten van het aanbesteden is transparantie. Maar er is geen centrale instantie die uit zichzelf alle aanbestedingen tot en met de beoordeling controleert en die sancties kan opleggen. Dat maakt ons als inschrijvers leidend in het scherp houden van het proces. Wij zijn de toezichthouder! Wij moeten het vertrouwen houden dat het goed gaat, maar ook controleren of dat inderdaad zo is. Dat vergt kennis, visie en durf. Inschrijvers hebben de neiging misstanden niet aan te kaarten. Ofwel om de relatie met opdrachtgevers niet op scherp te zetten danwel omdat ze nul vertrouwen hebben in een positieve uitkomst.

Verbetering kan echter alleen tot stand komen als inschrijvers samen alert blijven en waar nodig in actie komen. Stel vragen, maak werk van klachten en ga waar nodig naar de aanbestedingscommissie. Desnoods via een branchevereniging of ander gezamenlijk initiatief.

Als wij zelf geen feedback geven, geen tegenstem bieden, dan zijn wij zelf de rem op de professionalisering van het aanbesteden. Zo lang gemeenten de oordelen van hun eigen klachtencommissie naast zich neer (kunnen) leggen, hebben we nog een flink eind te gaan.

Jessica van der Burg, inschrijfexpert bij Tenderwise 

Reageer op dit artikel