artikel

Commentaar: Woningmarkt

bouwbreed

Het recente debat over de woningmarkt in de Tweede Kamer toont aan dat in de politiek nog altijd misverstanden bestaan over de werking van die markt. Aanleiding is de jaarlijkse Staat van de Woningmarkt, een product dat er is gekomen op advies van de Commissie huizenprijzen onder voorzitterschap van D66-Kamerlid Kees Verhoeven. En zelfs hij lijkt niet meer te weten wat in zijn eigen rapport geschreven staat over de prijsvorming op de woningmarkt.

In zijn bijdrage ging Verhoeven vooral in op de royale hypotheekvoorwaarden en de even ruimhartige renteaftrek. In zijn rapport wordt ook genoemd de kunstmatige schaarste die overheden lieten ontstaan. Een heel simpele economische wetmatigheid leert immers dat schaarste zorgt voor hogere prijzen. Gemeenten die een actief grondbeleid voeren – de meerderheid – hebben dus baat bij schaarste; dat levert extra inkomsten uit de grond op. Het lijkt erop dat de Kamer dit compleet vergeten is.

De politici schijnen evenmin te beseffen dat de koopwoningenmarkt en de huurwoningenmarkt een soort communicerende vaten zijn. Als de koopmarkt wordt beperkt door het hanteren van rigide regels over de verhouding tussen lening en waarde van de woning, en ook nog eens de verhouding tussen lening en inkomen wordt verlaagd, is het logisch dat de vraag naar betaalbare huurwoningen toeneemt. Niet voor niets werd jaren geleden al gevraagd om een integrale, eigendomsonafhankelijke visie op de woningmarkt. Minister Blok deed dat halfslachtig, ondanks het feit dat er in de Eerste Kamer bijna een crisis door ontstond, omdat senator Adri Duivesteijn meer wilde.

Het debat geeft dan ook aanleiding tot de vraag of de rijksoverheid zich nog moet bezighouden met de woningmarkt. Moet zij niet slechts zorgen voor de juiste randvoorwaarden voor een gezonde woningmarkt? Datzelfde geldt dan voor gemeenten die niet langer actief, maar faciliterend grondbeleid moeten voeren. In dat geval is de perverse prikkel om schaarste te creëren, weggenomen. Debatteren over de woningmarkt zoals de Kamer nu deed, is in elk geval zinloos.

Reageer op dit artikel