artikel

Barba House Urban Village

bouwbreed Premium

Barba House Urban Village

Twee jaar lang werken zeven aanbiedingsconsortia onder leiding van woningbouwcorporatie Portaal aan nieuwe concepten voor de woningbouw. Het initiatief om nieuwe concepten te ontwikkelen is afkomstig vanuit de opdrachtgevende kant. Het werd ‘Barbahuis’ gedoopt.

Daar wordt met zorg gekeken naar de frequente wisselingen van huurders, de aanpassingen die woningen in de loop van de tijd vragen. Kan het met minder energie? Kunnen er woningen voor de huurdersmarkt worden ontwikkeld die energieneutraal zijn, met een epc van 0,0? Terwijl het kostprijsplafond van overheidswege wordt beperkt tot een epc van 0,6. En met moeite en tegenzin naar de verplichte verhoging naar epc 0,4 wordt gekeken? De corporaties dragen alle het juk van de compensatie voor Vestia op hun schouders. Hoe komen we in dit stroperige klimaat een paar behoorlijke stappen vooruit, op tijd voor 2020?

Portaal heeft een wedstrijd uitgeschreven voor 60 woningen aan het Lakenplein in Leiden als voorbeeld voor toekomstige ontwikkelingen. De ideeënprijsvraag werd een aanbesteding. Een volgende ronde staat op het spel. Maar is het wel verstandig om de markt op te roepen om steeds kleine stapjes vooruit te doen? Het duurt elke keer 2 of 3 jaar voordat er resultaten kunnen worden geëvalueerd.

Mijn suggestie is om naar het voorbeeld van de Weissenhofsiedlung te kijken. Dat werd in 1927 gebouwd in Stuttgart onder leiding van Ludwig Mies van der Rohe. Een soortgelijke opzet met kleine series van experimentele woningen, gekozen vanwege hun andersoortige innovaties, zouden een pallet aan bewoonbare woningen tot resultaat hebben, die alle energetisch gemeten in hun bewoning en geëvalueerd kunnen worden na 2 jaar ontwikkelen en bouwen. Dat idee zou veel meer gegevens opleveren om te leren en te verbeteren. Een soort Barba House Village, dus.

Mick Eekhout, directeur Octatube, hoogleraar TU Delft

Reageer op dit artikel