artikel

NEN-norm is geen algemeen verbindend voorschrift

bouwbreed

Ik nam kennis van het artikel ‘NEN-normen moeten gratis en openbaar zijn’ ( Cobouw,9 december) van mr. Ashcroft, mr. Van Rijsewijk en mr. R. Mans. Met de inhoud van genoemde publicatie kan ik mij wel vinden. Over een recente publicatie van een NEN-norm wil ik nog enige opmerkingen plaatsen.

In deze norm over de reductie van de toelaatbare belasting op prefab betonpalen wordt deze belasting nu gereduceerd met 30 procent c.q. minder draagkracht. Deze reductie komt zo uit de lucht vallen. Hiervoor schijnt een Delftse hoogleraar verantwoordelijk te zijn. De huidige paalbelasting tot op heden blijkt uitstekend te voldoen en heeft nimmer geleid tot paalbreuken tijdens de levensfase van palen in de fundering. De palen worden zijdelings elastisch ondersteund door de grond rondom de palen. Waarom moet dan nu een toelaatbare paalbelasting worden gereduceerd? Nu zullen:

• De palen niet meer uitgenut worden;

• De palen c.q. paalfundering duurder worden;

• De palen worden zijdelings door de grond goed ondersteund;

• Onze norm behoeft niet bruikbaar te zijn buiten Nederland.

• In Nederland is veel ervaring met het gebruik van prefab betonpalen.

Wat nu opviel in de publicatie was:

• Dat het NNI een particuliere stichting is; geen onafhankelijk publiek apparaat. Kan de wetgever een dergelijke NNI-norm dan wel tot maatstaf verheffen?

• Kan er openbare discussie plaatsvinden over een conceptnorm? Veelal dus niet.

• Naast de NEN-norm mag kennelijk een gelijkwaardige norm worden gebruikt.

Formeel gezien is een NEN-norm in het Bouwbesluit dan geen algemeen verbindend voorschrift?

De auteurs vinden, met redenen omkleed, dat de NEN-normen waarnaar het Bouwbesluit verwijst gewoon gratis moeten zijn en openbaar moeten worden gemaakt.

Ir. K. Boorsma, ingenieursbureau Boorsma, Drachten

Reageer op dit artikel