artikel

Bouw nooit de norm

bouwbreed Premium

Afgelopen week ben ik erachter gekomen dat de ‘norm’ een raar ding is. De basis voor de norm wordt in Nederland namelijk gezet door de toeleverende industrie. In een complexe structuur van normcommissies, werkgroepen, stuurgroepen en instituten heeft de fabrikant met de grootste portemonnee de grootste stem.

De rekensystematiek zorgt ervoor dat de norm steeds minder zegt over de prestaties van een gebouw. De fabrikanten rekenen erop dat producten waaraan de meeste energie-, gezondheids- of duurzaamheidspunten zijn toegekend worden gebruikt. Dat kan betekenen dat een ketelfabrikant maar zo 1 miljoen euro investeert om een goede uitgangspositie te krijgen in de norm. Ontwerpers en engineers zijn daardoor, noodgedwongen, niets meer geworden dan stapelaars van producten en sprokkelaars van puntjes. De normeringssystematiek is zelfs een ontwerp- en engineeringstool geworden. Een bizarre situatie die leidt tot veel te hoge bouwkosten en slechte prestaties.

Ik stel voor dat we dat helemaal anders gaan doen! Laten we stoppen met het normeren van bouwproducten en het hele gebouw als uitganspunt nemen. Niet als een samenvoegsel van losse spullen, maar als een integraal product met gegarandeerde prestaties op het gebied van veiligheid, comfort, gezondheid, binnenmilieu en energie. Prestaties die gewoon meetbaar zijn en waar een gebouwproducent (die ik voor het gemak maar even bouwer blijf noemen) zich op af durft te laten rekenen.

De bouwer zet de norm en regelt de verankering binnen het hele netwerk van co-developers en toeleverende industrie. De overheidsnorm is slechts een uitkomst waar je als bouwer per definitie overheen gaat. De macht ligt niet langer bij de grote industriële spelers waardoor er ook kansen ontstaan voor nieuwe producten. Producenten van biobased producten bijvoorbeeld die nooit kunnen opschalen omdat de toetredingsdrempel wordt bepaald door een normeringssystematiek die ver af staat van de werkelijkheid.

Jan Willem van de Groep, Programmaregisseur van de Energiesprong

Reageer op dit artikel