artikel

Wees sociaal, liberaliseer!

bouwbreed

Wees sociaal, liberaliseer!

Tijdens de begrotingsbehandeling vorige week stelden VVD en PvdA voor voortaan alle ‘nieuwe’ huurwoningen in leegstaande kantoren (en oud zorgvastgoed) te liberaliseren. Eerder was al bepaald dat die woningen ook niet hoeven te voldoen aan de nieuwbouwvoorschriften.

Voor oude en nieuwe woningen geldt het woningwaarderingsstelsel, waarbij de maximale huurprijs gekoppeld is aan een aantal (kwaliteits)punten. Dat stopt bij 140 punten en 700 euro per maand; daarboven is sprake van geliberaliseerde huurwoningen en kan de verhuurder de huurprijs vrij bepalen. Voor geliberaliseerde huurwoningen gelden niet de jaarlijks door het Rijk vastgestelde maximale huurverhoging en de verhuurdersheffing. Huurders in een geliberaliseerde woning komen niet in aanmerking voor huurtoeslag.

In het voorstel gaan die voorwaarden gelden voor alle ‘nieuwe’ woningen in leegstaande kantoren; dus óók voor woningen met minder dan 140 punten: geliberaliseerde woningen onder de liberalisatiegrens. Revolutionair en creatief, zeker tegen de achtergrond van de vele kantoren die het Rijk nog wil verkopen.

De coalitiepartners zijn een principiële drempel overgegaan. Dat juich ik toe. Naar een brede geliberaliseerde huurmarkt (geen huurprijsregulering, -toeslag of verhuurdersheffing), naast de sociale huursector. Maar ik vind het opportunistisch en ongewenst om dit te beperken tot ‘nieuwe’ woningen in oude kantoren. Wat te doen met nieuwe huurwoningen op de plek waar eerst verouderde kantoren zijn gesloopt?

PvdA en VVD, wees sociaal en liberaliseer! Regel dat alle nieuwe huurwoningen geliberaliseerd verhuurd mogen worden. Marktpartijen realiseren snel veel meer huurwoningen in de schaarstegebieden. Waarschijnlijk wat kleiner, maar van hoge kwaliteit, zeer energiezuinig en voor rond 700 euro of lager. Dat is wat de burger wil.

Jan Fokkema, directeur Neprom 

Reageer op dit artikel