artikel

Onbewust onbekwaam

bouwbreed Premium

Het fenomeen dat mij bij tijd en wijle enorm verbaast is de onbewust onbekwaamheid van veel corporatiemedewerkers. Vorige week kwam ik drie voorbeelden tegen.

De eerste bereikte mij bij de kapper. Bij de overdracht van haar woning kwam een corporatiemedewerker panisch naar beneden met de mededeling dat er asbest was aangetroffen op zolder. Ze mocht de zolder niet gebruiken. De volgende dag kwam er een asbestmeneer die een uur doorbracht op zolder om het plaatje van 30 bij 30 centimeter te bestuderen en daarover te rapporteren. Vervolgens werd haar uitgelegd dat er binnenkort een aantal mannen in witte pakken met een sluis en douche-unit zouden verschijnen om het plaatje te verwijderen. Dat plaatje heeft de afgelopen 40 jaar geen gevaar gevormd en zal dat tot aan de eerstvolgende renovatie ook niet doen. De kosten voor een dergelijke incidentele aanpak lopen zo op naar 3.500 euro.

Hetzelfde type onwetendheid trof ik op een website van een andere corporatie over energielabels: “Elke labelstap staat voor het bereiken van een zuiniger energielabel per woning: label G is het minst zuinig, A het zuinigst”. Dat is volstrekte kul! Van een G-label naar een A-label betekent amper 30 procent besparing.

Tot slot de corporatie die denkt woonlasten te kunnen verlagen door in een slecht geïsoleerde woning labelstappen te maken met een warmtepomp en zonnepanelen. Het echte doel: de Gelderse subsidie voor labelstappen binnenhengelen. Iedere deskundige kan uitleggen dat de woonlasten bij een hoge warmtevraag en een laag temperatuursysteem juist stijgen in plaats van dalen. De bouwer die dit aanbiedt zou ook met pek en veren het bouwtoneel moeten verlaten, maar dat terzijde. Dit zijn geen incidenten. Er is structurele onkunde in de sector. Onbewuste onbekwaamheid leidt tot een volstrekt fout uitgavenpatroon en is op termijn misschien wel problematischer dan de vijf incidenten die de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties heeft bestudeerd.

Jan Willem van de Groep, Programmaregisseur van de Energiesprong

Reageer op dit artikel