artikel

Mopperen en toejuichen

bouwbreed Premium

Mopperen en toejuichen

De afgelopen maanden traden bij Cobouw dertien nieuwe columnisten aan. Zij vertellen hier in het kort wat zij van plan zijn te behandelen in hun bijdragen.

                         

Mensen gelukkig maken

In mijn columns wil ik trends, ontwikkelingen en innovaties met mensen delen, die nu en in de toekomst waardevol zijn voor ons vak. Dat doe ik vanuit mijn eigen drive: het gelukkig maken van mensen door op een verrassende manier in hun (latente) woonbehoefte te voorzien. Daarbij spelen onder andere co-creatie, communities, transformatie, verbeelding, verleiding en identiteit een rol. 

Yvonne van Mierlo, directeur Blauwhoed Studio  

Bouw minder, verbind meer

Mijn column kan gaan over alles wat mij verwondert, inspireert of mijn ergernis opwekt. Dat wil ik graag overbrengen op de lezer. In de hoop daarmee bij hem of haar iets los te maken. Van glimlach tot actie. Om zo iets bij te dragen aan de bouwsector van de toekomst. Bouw minder, verbind meer. 

Gerben van Dijk, procesmanager Vernieuwing Bouw   

Inzichten delen

De lezers helpen te denken buiten het eigen vakgebied. Dat is, kort samengevat, wat ik als columnist ga doen. Als bouwkundige adviseer ik op het snijvlak van bouw- en installatietechniek. Maar ik neem ook graag afstand om mijn blik te verruimen. Mijn inzichten deel ik met de lezers, waarbij ik een prikkelende stellingname niet zal schuwen. 

Harm Valk, senior adviseur Nieman Raadgevende Ingenieurs   

Noodzakelijke vernieuwing

Allereerst wil ik columns schrijven over de mogelijke bijdragen van architecten in het debat over onze leefomgeving. Daarnaast wil ik de (noodzakelijke) vernieuwing in de taakopvatting van architecten aan de orde stellen. Vernieuwing is geen doel op zich, maar een poging tot verbetering. Daar wil ik aan bijdragen. En een beetje humor in de bouw brengen, dat is er al zo weinig. 

Marcel Tankink, directeur KAW  

Ervaringen als leidraad

‘Stop being a prisoner of the past. Become the architect of your future’: de reden voor mij om me te verdiepen in innovatie en in een nieuwe manier van werken. Met als specialisme het voortraject van de bouw, inclusief procesverbeteringen en BIM. Ik zal dan ook mijn ervaringen in het verleden en heden gebruiken als leidraad in mijn columns. 

Marijke van Pouderoijen, eigenaar Refreshing Future.   

Wat vraagt deze tijd? 

Als architect heb ik een vak dat oeroud is en tegelijkertijd elke paar decennia weer opnieuw uit gevonden lijkt te worden. Basis van dat vak is en blijft echter creativiteit, zowel maatschappelijke, esthetische als technische. Ik wil in mijn columns vanuit de dagelijkse praktijk laten zien wat deze tijd van ons vak vraagt. Hier in Nederland, maar ook in onze buitenlandse projecten. 

Marianne Loof, LEVS Architecten  

We hebben het goed in Nederland

Ik probeer in mijn columns weg te blijven van de directe belangenbehartiging en zoveel mogelijk mijn zieleroerselen bloot te leggen, voor zover die voor anderen actief in het brede veld van ruimtelijke ontwikkeling relevant kunnen zijn. Wij hebben het ongelooflijk goed in Nederland. We leven in een prachtig en mooi ingericht land. Onze inkomens zijn niet ongelooflijk ongelijk, onze huizen zijn over het algemeen van hoge kwaliteit en we hebben een hoge graad van samenwerking bereikt bij de ontwikkeling van onze fysieke leefomgeving. Te vaak verliezen we echter, in de waan en de wijsheid van de dag, die pluspunten uit het oog en bijten we ons vast in de ongemakken en de meningsverschillen die er ook zijn. 

Jan Fokkema, directeur Neprom      

Zijn we goed bezig?

Columns schrijven is kortebaanschaatsen: net als je op gang bent moet je alweer stoppen. Toch zal ik proberen rol en positie van architectuur in brede zin onder de aandacht te brengen: in de keten, maar ook in de samenleving. Zijn we goed bezig? Doen we het goede? Ik zal mopperen en toejuichen. De schaatsen zijn geslepen. Nu de ganzenveer nog. 

Fred Schoorl, directeur BNA  


 

Het debat voeden

In debatten rondom vastgoed- en gebiedsontwikkeling wordt veel uit de heup geschoten. Als onderzoeker op dit gebied zie ik het als mijn taak om kritische vragen te stellen bij veronderstellingen achter en feitelijke onderbouwingen van stellingnames. Via reflecties en empirische informatie probeer ik het debat te voeden. De column is daartoe een middel. 

Edwin Buitelaar, programmaleider Planbureau voor de Leefomgeving, research fellow vastgoedontwikkeling ASRE 

Verbied traditioneel aanbesteden

Mijn missie is een bijdrage te leveren om van de bouwwereld een structureel winstgevende, gerespecteerde en klantgerichte bedrijfstak te maken. Dat zijn we nu duidelijk véél te weinig. De oplossingen hiervoor liggen veel meer aan de marketingkant, in plaats van aan de productiekant, waar de bouwwereld van oudsher op gefocust is. Traditioneel aanbesteden zou wettelijk verboden moeten worden. 

Leo van de Wal, CBT-Bouw  

Nuchter en ontnuchterend  

In mijn columns wil ik een bijdrage leveren aan de noodzakelijke verduurzaming van de vastgoedsector. We zijn min of meer uitgebouwd en kunnen veel meer doen de bestaande voorraad beter en intensiever te gebruiken. Meer specifiek lijkt het thema werklocaties wat van de agenda te zijn verdwenen en ik wil er mede voor zorgen dat dit topic weer hoger op de agenda komt. Er zit veel werkgelegenheid, mkb en belangrijke bedrijven op deze locaties. 

Cees-Jan Pen, lector Vastgoed Fontys, programmamanager Platform31   

Richten op jongeren 

Als voorzitter van De NieuwBouw zal ik mijn columns vooral richten op de jongeren tot 30 jaar binnen de bouw. Dit zal ik doen vanuit mijn passie voor bouwen die mij met de paplepel is ingegoten. Maar ook met de visie die ik heb vanuit mijn huidige werk binnen de renovatie branche. Bouwen is immers het mooiste wat er is. 

Roel van der Vossen, voorzitter De NieuwBouw, commercieel directeur EuroconstructOp zoek naar relevantie 

Als architect ben ik gewend om te ontwerpen, complexe situaties tot iets eenvoudigs terug te brengen en na te denken over de maatschappelijke relevantie van het vak. Maar wat is dat eigenlijk: maatschappelijke relevantie? Iedereen heeft er de mond van vol, maar het blijft vanuit architectuur een abstract verhaal en ik heb nog niemand gehoord die kon zeggen waarom architectuur maatschappelijk relevant is. En al helemaal niet op een manier, die iedereen begrijpt. Daarom schrijf ik. Daarom ventileer ik mijn opvattingen publiekelijk. Uit de reacties van mensen kom ik erachter, wat echt relevant is en wat niet. Ik heb ontdekt, dat de dingen die architecten relevant vinden, dat voor de meeste mensen absoluut niet zijn. Maar: als je goed luistert, vinden mensen hele andere dingen relevant, die wel degelijk over architectuur gaan. Ik wil dat te weten komen. En dat lukt alleen als je van je laat horen. Daarom schrijf ik. 

Reimar von Meding, directielid-architect, partner KAW

Reageer op dit artikel