artikel

Lezerspanel: “Het is geen ramp als een grote bouwer omvalt”

bouwbreed

Lezerspanel: “Het is geen ramp als een grote bouwer omvalt”

Slechts een kleine meerderheid van ons lezerspanel is het eens met de stelling ‘Het is een ramp als een grote bouwer omvalt’. Zij noemen als reden dat het omvallen van een grote bouwer veel partijen meesleurt. De meerderheid ziet dan ruimte ontstaan op de markt voor andere bouwers.

55% EENS


Bram Strookman, directeur Apollo Medical

“Omdat het niet alleen werkgelegenheid betreft maar ook veel onderaannemers en toeleveranciers de dupe zijn. Tot slot lekt er veel knowhow weg.” 

Rudy Koster, hoofd administratie PSI Bouw

“Het is niet erg als er capaciteit wegvalt door het omvallen van een grote bouwer. Het is wel zeer jammer dat de aanwezige groepskennis bij de omgevallen bouwer verdwijnt. Ook het missen van een Nederlandse concurrent tast de creativiteit van de overgebleven bouwers aan.” 

Jos Schouten, veiligheidskundige Aboma

“Er zijn inmiddels al zoveel bouwbedrijven omgevallen en zoveel vakkrachten hebben de bouwverlaten dat het omvallen van een grote bouwer écht in de volle breedte gevoeld gaat worden. Er gaat veel kennis en expertise verloren.”

Sjaak Luijten, hoofd productie Heijmans Civiel

“De grote bouwers zijn nodig voor marktwerking in bouwend Nederland en dragen hiermee zorg dat we de kennis in Nederland houden en de staatsschuld laag houden.”

Edward Lub, directeur Pont Meyer

“Voor de direct betrokkenen, personeel/onderaannemers en leveranciers is dit inderdaad een ramp. Vraag blijft of het uiteindelijk te voorkomen is. Het volume in de bouw is de afgelopen jaren dusdanig afgenomen dat het wellicht niet valt te vermijden. Het valt te hopen dat de markt dusdanig aantrekt en/of dat de bedrijven zich kunnen aanpassen of specialiseren op andere gebieden.”

Gerrit-Jan van Voorthuizen, zzp’er in de bouw

“Dan vallen er weer vele kleine bedrijfjes mee in de val.”

N.W. Pool, medewerker quality Ballast-Nedam

“Volgens mij is het een begin van een domino-effect. Door de gevormde combinaties zullen er meerdere grote bouwers in NL omvallen. Het grootste probleem is voor RWS, die stagnatie van deze grote projecten kan verwachten.”

45% ONEENS

Daniele Bakker, marketingmanager P. van ’t Wout Funderingstechnieken

“Eens, oneens. Op het moment dat een grote bouwer omvalt is dat best een ramp voor de branche, de eigenaar, lopende projecten, woningeigenaren, stakeholders, medewerkers en hun gezinnen. Maar uiteindelijk gaan het leven, de projecten en alle betrokkenen gewoon door en zoeken zij naar nieuwe kansen en mogelijkheden.”

Paul Oortwijn, directeur NLingenieurs

Je kunt in een dergelijke situatie niet van een ramp spreken, maar het is wel een groot drama. Voor de medewerkers en opdrachtgevers en ook voor de (toekomstige) gebruikers van het vastgoed. Het is pas een ramp wanneer we machteloos staan. En dat staan wij als gezamenlijke bouwsector niet.

Peter Fransen, directeur Infra Domus

“Er blijven er nog genoeg over. De kennis en ervaring blijft bij de mensen verankerd. Doel mag nooit zijn om grote bedrijven in de lucht te houden. Het gaat om gezonde verhouding vraag en aanbod.”

Dick van de Kaa, projectontwikkelaar

“Nee! De nieuwe economie, het nieuwe bouwen, het nieuwe wonen eist anders denken en doen. Vraaggestuurd werken is veel besproken. Slechts klantgericht opereren lijkt de garantie voor failliet. Historisch verklaarbaar hebben grote woningbouwers letterlijk en figuurlijk hun capaciteit, kapitaal en competentie vastzitten. Daarom waren ze excellent in een aanbodgestuurde markt. Vergelijk het met tankers op een rustige oceaan. De huidige en toekomstige markt is echter een onstuimige Noordzee. Veranderlijk en verraderlijk. Alleen een wendbaar schip komt goed aan.”

Kok van der Schans, directeur Cabletech

“Wat is het verschil met vele kleine die al omgevallen zijn?”

Koos Dooremale, adviseur gemeente Rotterdam

“Natuurlijk is het een ramp, maar misschien moet het een keer gebeuren, misschien wordt de regering dan wakker en komt zij met meer geld voor de bouw.”

Willem Bosland, projectmanager Infra West

Een grote bouwer valt om, omdat deze prestigieuze projecten binnen wil halen en risico’s neemt. Alle verantwoordelijkheden worden bij de bouwer(s) neergelegd. Op deze projecten niet inschrijven en laat de opdrachtgever zien dat dit niet kan. Dan blijven de grote bouwers overeind.

Waldo Duin, directeur Metaglas

“Wanneer er onjuiste keuzen gemaakt worden, kan dit verregaande consequenties hebben. Normaliter proberen de bouwers de onverantwoorde keuzen door te leggen naar de toeleveranciers. Ook dit is de wereld op zijn kop. Een leverenacier mag dan pijn lijden voor door anderen gemaakte keuzes.”

Hans van Egmond, hoofd productie Verboon Maasland

“Een harde les! Risicomanagement/-beheersmaatregelen en contractmanagement maken deel uit van een realisatieprijs en horen dus meegenomen te worden in een aanneemsom.”

Maurits Terpstra, projectmanager Rijkswaterstaat

“Dat is vervelend, maar geen ramp. Het kan ook een goede zet in de reorganisatie van de sector betekenen.”

Leon Segens, technisch adviseur Lievense

“Andere grote en kleine bouwers krijgen meer kans om te tonen of ze hun zaakjes beter op orde hebben.”

Walter Kosho, architect

“Hebben de kleinere bouwers meer kans.”  

Deze week leggen we de volgende stelling voor aan het Lezerspanel:  Het weglekken van kennis bij opdrachtgevers is een kans voor de sector. Wil je meedoen? Meld je hier aan.

Reageer op dit artikel