artikel

Gezondheid!

bouwbreed

Gezondheid!

We wensen elkaar gezondheid toe en beschouwen het als een van de belangrijkste randvoorwaarden voor een gelukkig leven. Het is ook een van de pijlers van de bouwregelgeving. Je mag dus veronderstellen dat gezonde gebouwen de regel zijn en dat er bij duurzame gebouwen helemaal gelet wordt op gezondheidsaspecten.

De praktijk valt erg tegen. De bouwregelgeving vormt niet meer dan een ondergrens en levert zeker niet de garantie op een gezond gebouw met een goed binnenmilieu. De duurzaamheidsdiscussie heeft zich verengd tot rekenregels voor energiezuinigheid en een polemiek over de noodzaak van circulair grondstoffengebruik. In een aantal certificaten en concepten komen wel ‘gezondheidsaspecten’ voor, bijvoorbeeld bij BREEAM en Active House. Toch blijkt ook dan, dat het deelaspecten betreft.

De gebruiker verwacht van een kwalitatief goed gebouw dat het bijdraagt aan de gezondheid van degene die er in wonen, werken of verblijven. Ook als dat niet expliciet in een bestek of een programma van eisen staat. Dat vraagt om integraal ontwerpen van gebouw, installatie en inrichting. Een goede adviseur ontwerpt dus ook geen installatie, maar zorgt voor een comfortabel en gezond binnenklimaat. En dat is nog verdraaid lastig! Het best geslaagd zijn die gebouwen waar het schijnbaar vanzelf gaat. Waar de binnenluchtkwaliteit minstens zo goed is als die van frisse buitenlucht, zonder kwalijke stoffen en met een aangenaam comfort (wat overigens niet hetzelfde is als een eenheidsworst van 21 oC en 50 procent RV).

De goede voorbeelden zijn er; van die gebouwen waar de gebruikers schijnbaar altijd met een glimlach rondlopen, omdat ze zich er prettig voelen. Ze zijn schaars en het leuke: ze zijn soms niet eens perfect. Het is ook een subjectief lijstje, want het zal de diversiteit van mensen weerspiegelen. En toch is dat de duurzame kwaliteit waar we naar op zoek zijn, die we steeds zouden moeten realiseren.

Gezondheid; een gebouw is niet duurzaam als dat niet geborgd is.

Harm Valk, senior adviseur Nieman Raadgevende Ingenieurs

Reageer op dit artikel