artikel

Warmtewet nu al achterhaald?

bouwbreed

Warmtewet nu al achterhaald?

Wanneer stadsverwarming, blokverwarming of een WKO-voorziening wordt gebruikt om een pand te verwarmen, is sprake van een zogeheten warmtenet. Sinds 1 januari 2014 hebben leveranciers en afnemers te maken met de Warmtewet. Doel van de wet is het bieden van consumentenbescherming. Omdat er maar één lokale partij is die de warmte kan leveren, kan niet zomaar overgestapt worden naar een andere warmteleverancier.

Warmteleveranciers die energie leveren aan consumenten en klein zakelijke afnemers (minder dan 100 Kilowatt) dienen over een vergunning te beschikken. Dit zijn niet alleen energiebedrijven maar ook woningcorporaties, verhuurders en VvE’s kunnen onder de vergunningsplicht vallen. Deze warmteleveranciers moeten de door hen geëxploiteerde warmtenetten aanmelden bij toezichthouder ACM. Doet men dit niet, dan kan dit, voor alle genoemde warmteleveranciers, leiden tot aanzienlijke bestuursrechtelijke boetes.

De Warmtewet regelt landelijk bijvoorbeeld de maximumtarieven voor warmte en wanneer recht op compensatie bij storingen bestaat. De Warmtewet gaat uit van het principe ‘niet-meer-dan-anders’. Dit houdt in dat voor warmte niet meer betaald wordt dan wat een afnemer van gas betaalt.

De inwerkingtreding van de wet heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Na een lang voortraject is het wetsvoorstel per 1 januari 2014 ingevoerd. Direct na invoering bleek dat er veel onduidelijkheid bestaat over de interpretatie en toepassing van de wet en het beleid van de ACM.

In de afgelopen maanden hebben daarover gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers uit de markt zoals Aedes en VvE Belang, warmteleveranciers zoals Nuon en Eneco en de verantwoordelijke ministeries en de ACM.

Uit de brief van de minister van Economische Zaken van 14 juli 2014 aan de Tweede Kamer volgt dat er een wetswijziging in de maak is die in het voorjaar van 2015 verwacht wordt. Daarin zullen de definities in de Warmtewet verduidelijkt worden en zullen VvE’s waarschijnlijk uitgezonderd worden van de vergunningsplicht.

Maar totdat de wetswijziging van kracht is, blijven de verplichtingen uit de Warmtewet onverkort bestaan. Het is onduidelijk hoe toezichthouder ACM intussen met het niet naleven van de verplichtingen om zal gaan.

Susanne M. van de Pest, advocaat bij Severijn Hulshof advocaten te Den Haag

Reageer op dit artikel