artikel

Verlicht autoritair

bouwbreed

Verlicht autoritair

Minister Stef Blok zag in zijn aanbevelingen van het parlementair onderzoek naar integratie een fraaie rol weggelegd voor corporaties in de wijkontwikkeling. Samen met gemeenten en anderen, wel te verstaan.

Datzelfde zeggen oud-ministers Remkes, Dekker en Winsemius in hun openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Juist VVD’ers zwaaiden in de jaren 00 van deze eeuw als minister de scepter over de volkshuisvesting en waren van mening dat corporaties een sleutelrol hadden in de aanpak van de leefbaarheid van buurten. Die oud-ministers vinden dit overigens nog steeds en lopen daar niet van weg. Daarom is het opmerkelijk dat diezelfde Stef Blok wel wegloopt en nu met negatieve lijstjes en verbodsbepalingen wil vastleggen waar de grenzen van het handelen van corporaties in buurten liggen. En per saldo mag er dan bijna niets meer.

Overigens vindt Blok tegelijkertijd dat gemeenten het lokale beleidskader moeten formuleren. Dat die twee op gespannen voet kunnen staan is logisch, maar ja, zo denkt de rijksoverheid nu eenmaal over de lokale beleidsvrijheid. De wijze waarop de minister dit wil regelen is verlicht autoritair. Hij schrijft een novelle en werkt dat vervolgens uit in een AmvB. Dit handelen sluit aan bij het denken over een sterke staat en past in het huidige frame van krachtdadig (liberaal) leiderschap. De Tweede Kamer zit erbij en kijkt ernaar: er is noch een heftig debat over de wijze waarop de minister zijn zin wil doordrukken, noch over de effecten van de beperkingen die hij wil opleggen. Dat is op zijn minst opmerkelijk. Heeft de volkshuisvesting geen verdedigers meer in het parlement, afgezien van de eerder genoemde beschermheiligen en Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn? Het is te hopen dat niet iedereen zijn kruit drooghoudt tot de publicatiedatum van het rapport van de enquêtecommissie op 31 oktober.

Lenny Vulperhorst, adviseur Andersson Elffers Felix Utrecht l.vulperhorst@aef.nl

Reageer op dit artikel