artikel

Toekomst voor het gasnet?

bouwbreed

Toekomst voor het gasnet?

De discussie over een energieneutrale toekomst gaat automatisch over een all-electric energievoorziening. Maar is dat een logische keuze? Daarom een visie waarin ook gas een belangrijke rol speelt.

De stip op de horizon staat: in 2050 is de gebouwde omgeving energieneutraal. Mogelijk wordt zelfs de energievraag van de gebruiker dan duurzaam opgewekt. De route naar deze lonkende toekomst ligt nog open. Veelal wordt uitgegaan van het elektrische smart grid als ruggengraat van de energie-infrastructuur. Voeg daarbij de bodemdaling in Groningen en gasleveranties uit instabiele regio’s en het lot van de gas als belangrijke energiedrager lijkt uitgespeeld.

Duurzame elektriciteit is in theorie oneindig, maar in de praktijk niet constant beschikbaar. Smart grids, peakshaving en afschakelbare vraag zijn slechts een deel van het antwoord zolang windstille winternachten blijven voorkomen. De achilleshiel van elektriciteit is de onmogelijkheid deze in voldoende mate en gedurende langere tijd op te slaan. Met gas kan dat wel.

Daarnaast vraagt de investering in een warmtepomp voor een modale eengezinswoning al snel 15.000 euro. Bovendien is elektriciteit met de huidige technologie zo ongeveer de minst efficiënte manier om tapwater warm te maken. Laat dat nu net de grootste energievrager zijn in woning met een goede thermische schil.

Nederland heeft een goede, fijnmazige gasinfrastructuur met een maatschappelijke waarde van vele miljarden. Gas is een efficiënte energiedrager en kan lokaal omgezet worden in zowel warmte, koude als elektriciteit. Het grootste voordeel? De mogelijkheid van opslag. Maar het beste komt nog: gas kan worden gemaakt uit elektriciteit, water en CO2.

In Rozenburg staat een proefopstelling waarin duurzame elektriciteit via een eenvoudig proces wordt omgezet in methaan: power-to-gas. P2G in whatsapp-taal. Opschalen van deze techniek biedt nieuwe mogelijkheden, zowel lokaal als op het niveau van de infrastructuur. De aanpassingen aan het gasnet zijn veel kleiner dan wat er nodig is om de elektrische infrastructuur smart te maken.

De boodschap: met power-to-gas ontstaat een enorme kans voor een duurzame gebouwde omgeving waarin gas een prominente rol speelt.

Harm Valk, adviseur Nieman RI

Reageer op dit artikel