artikel

Schatplichtig

bouwbreed

Schatplichtig

Afgelopen weekend bezocht ik in Het Nieuwe Instituut de opening van de tentoonstelling over het Structuralisme: ‘…een stroming in de architectuur die eind jaren vijftig, begin jaren zestig, ruimte vroeg voor de poëtische en emotionele kanten van de architectuur om zo tot een volwaardig menswaardige leefomgeving te komen’.

Tijdens mijn studiejaren in Delft in de jaren ’80 was het Structuralisme nog alom aanwezig, terwijl ondertussen de eerste kennismaking met de postmodernen de deuren naar de wereld buiten Nederland openzette. Het was het begin van de internationalisering van architectuur, maar ook van de globalisering van de beeldcultuur. De ‘starchitect’ met ‘iconic buildings’ werd een exportproduct.

Inmiddels is de Nederlandse ‘export’ van architectuur in een volgende fase terechtgekomen. Steeds meer Nederlandse bureaus werken in het buitenland aan opgaven in zorg, woningbouw en stedenbouw. Onze steden, Vinexwijken (ja, ook die), aandacht voor goed ontworpen woongebouwen en ervaring om in hoge dichtheid een aangename en gevarieerde woningomgeving te creëren, worden internationaal (h)erkend. Ook de specifiek Hollandse eigenschappen als het combineren van pragmatisme en idealisme en creativiteit in denken en ondernemerschap worden internationaal gewaardeerd.

Toen wij onze Russische opdrachtgever vroegen waarom hij specifiek met een Nederlands bureau wilde werken, was het antwoord dan ook verrassend eenvoudig: “Voor jullie is architectuur niet een doel op zich, maar een middel.” Inmiddels vliegen we regelmatig naar Jekaterinenburg om dat waar te maken.

Ik realiseerde me dit weekend weer hoe schatplichtig we zijn aan het gedachtegoed achter het Structuralisme. De zoektocht naar sociale cohesie, naar humane gebouwen en leefomgevingen en flexibele structuren. Die uitgangspunten zijn immers meer dan ooit noodzakelijk om de immense groei van steden in Rusland, Ghana, China of India vorm te geven. En laten we ze ook in eigen land niet vergeten.

Marianne Loof, LEVS architecten

Reageer via Twitter naar @MarianneLoof of @CobouwNL

Reageer op dit artikel