artikel

Lezerspanel wil geen bouwstop nieuwbouwwoningen

bouwbreed Premium

Lezerspanel wil geen bouwstop nieuwbouwwoningen

De uitslag is zoals verwacht; de meerderheid van het lezerspanel van Cobouw vindt dat Nederland niet moet stoppen met de nieuwbouw van woningen. Maar die meerderheid is met 62 procent niet eens zo groot. Aannemers zijn overigens weinig te vinden onder zowel de voor- als de tegenstanders. Of is het voor hen vanzelfsprekend dat ze door willen gaan met bouwen?

ONEENS

Frank Beurskens, accountmanager Rouwmaat

“Natuurlijk moet Nederland niet stoppen met het bouwen van nieuwe woningen. Wel moet er goed gekeken worden waar nu, en in de toekomst behoefte aan is zodat er niet voor leegstand gebouwd wordt. Tevens moet er gekeken worden naar het soort te bouwen woningen. Levensloop bestendige woningen ter vervanging van oncourante vooroorlogse woningen. Woningcorporaties kunnen hier een belangrijke rol in spelen.”

Bruno Bartelds, directeur Brug

“Nederland moet het bebouwde volume consolideren’ zou ik met ja beantwoorden. De transitie van overtollige kantoren- en zorgparken (de zorgsector zit over 20 jaar met een groot overschot) naar woningen kan niet zonder sloop en nieuwbouw. Dus geen nieuwbouw is niet het antwoord. Geen nieuwe locaties bebouwen is wel een goede richting. Planologisch een spannende opgave. Dat weer wel.”

Arie Molenaar, werkvoorbereider

“We moeten alleen goede woningen gaan bouwen, en de komende wetgeving per 1 januari laten vervallen. Bouw alleen nog passiefwoningen en stop met half werk conform het Bouwbesluit.”

Aad Wubben, directeur Wubben.Chan architecten

“De komende decennia zullen er vele honderdduizenden woningen vervangen moeten worden om de woon- en bouwkundige kwaliteit op peil te houden. Tevens dienen er zich andere doelgroepen aan in de kernen van steden. De aanwezige voorraad is daar niet geschikt voor. Kortom, nieuwbouw is noodzakelijk in de vervangingsmarkt.”

Hans Kaandorp, medewerker pr Steenfabriek Vogelensangh

“In de media zijn recentelijk wat prognoses gepubliceerd voor de komende jaren welke betrekking hadden op komende behoefte aan woningen. Je mag aannemen dat de gepubliceerde prognoses goed onderbouwd zijn. Minder ‘standaard’ nieuwbouwwoningen zullen nodig zijn. Vervangende bouw, door woningen volgens hedendaagse normen (isolatie enz.) zal noodzaak blijven.”

Jos Schouten, veiligheidsdeskundige Aboma

“In Nederland is nog steeds een tekort aan woonruimte. Er is ook sprake van een toename van de bevolking. Om iedereen een geschikte woonruimte te kunnen bieden moet er dus gebouwd worden. Vergroten of renovatie van bestaande woningen is wellicht ook mogelijk maar nieuw woningen kunnen duurzamer, goedkoper en veiliger worden gemaakt. Een deel van het bestaande woningbezit voldoet niet meer aan de eisen van de tijd; denk aan de aardbevingsbestendigheid van woningen in Groningen, de asbestproblematiek in bestaande woningen en de constructieve problemen met betonrot en dergelijke. Door slim te slopen en te herontwikkelen kun je ook van deze problemen afkomen.”

Stephan Poulisse, adviseur Ewitherm

“Een gezegde luidt: stilstand is achteruitgang. Waarschijnlijk heeft het veel zin om (zeer) verouderde woningen van tussen de 50 en 80 jaar oud compleet te vervangen door nieuwbouw die klaar is voor de toekomst. Denk aan EnergyPlus-ramen, verminderde of bijna geen stookkosten.”

J. de Boo, technisch adviseur Aveco de Bondt

“Ter vervanging van slechte bouw zal er altijd nieuwbouw plaats moeten vinden. Wel moet er meer gekeken worden naar inbreilocaties en revitalisering / herbestemmen van bebouwing dan de grote nieuwbouwlocaties. Vinex is uit, sexy is in; sexy is verleidelijke kleinschalige nieuwbouw op basis van 6e nota voor de generatie xy.”

EENS

Hans Vos, medewerker algemene zaken Rijkswaterstaat

“Zolang dat extra grond kost. Maar wel nieuwbouw na herinrichting van reeds bebouwde leegstaande industriegebieden. Jos Mutsaerts, projectleider Rijksgebouwendienst Een intelligente herontwikkeling van de bestaande woningvoorraad en eventueel andersoortige gebouwen biedt wellicht kwalitatief meer met het oog op duurzaamheid, omgeving en variatie.”

Leon Segers, technisch adviseur Lievense

“Deze optie ontbreekt: Het accent moet verschuiven naar renovatie/hernieuwbouw. Stoppen is 100 procent, en dat is veel te sterk.”

Leo Oorschot, marketing & communicatie atelier PRO

“Eens en oneens. Motief van het PBL om geen nieuwe woningen meer te bouwen is dat ouderen straks een enorme voorraad woningen achterlaten. Een belangrijk punt is waar die voorraad zich bevindt. In bepaalde delen van Nederland moet je beslist niet meer bijbouwen. Ambitieuze wethouders en opportunistische ontwikkelaars moeten daar in toom worden gehouden. In andere delen zoals Amsterdam, Den Haag etc. is dat gewoonweg nog niet te overzien. Nieuwe migratiestromen zijn niet ondenkbaar. Deze vaak niet kapitaalkrachtige bevolking zou kunnen kiezen voor de lege goedkope woningen die straks vrij komen. Terwijl de meer vermogende burgerij kiest voor een nieuwe energie neutrale woningen. Wellicht in getransformeerde kantoren op leuke plekken of gerenoveerde historische panden. Gemeentelijk maatwerk en flexibiliteit is vereist in plaats van algemene uitspraken.”

Arjan Visser, projectmanager CROW 

“Tijdelijk stoppen (met name in krimpgebieden) en goed nadenken over hergebruik van woningen, kerken en bedrijfspanden. Een goede strategie per gebied bedenken, kijken naar de bevolkingssamenstelling en groei of krimp en niet zomaar de boel volplempen. De tijd van grote Vinexwijken naast snelwegen is hopelijk voorbij. Vandaag gaat per email een nieuwe stelling naar het panel. Deze luidt: Certificaten en keurmerken zeggen niets over de duurzaamheid.”

Reageer op dit artikel