artikel

De zomer van de grote bedrijven

bouwbreed Premium

De zomer van de grote bedrijven

Wie de balans opmaakt van deze zomer en een lijstje maakt van ongeschreven columns, zal moeten concluderen dat dit de zomer is van de grote bedrijven.

De opera Imtech blijkt een gelaagdheid te bevatten die niemand voor mogelijk hield. Het blijft intrigerend dat de helden van gisteren de slechteriken van heden zijn. En dat een voorbeeldig bedrijf uiteindelijk niet alleen bijeengehouden worden met houtje en touwtje, maar zelfs met list en bedrog. Op business-schools zullen ze hun vingers aflikken om het succes en falen te duiden.

Imtech staat niet alleen. Veel grote bouwbedrijven wankelen. Een aantal business-hypotheses waaraan het grootbedrijf zijn legitimiteit ontleent, staat ter discussie. Spreiding in activiteiten (diversificatie) om zo het rendement te verbeteren. Actief zijn in meerdere landen. Juist het geld verdienen in projecten die complex zijn. Efficiency door centrale sturing, gezamenlijke back offices, standaardisatie en gedwongen winkelnering van zussen.

Dat dit alles ter discussie staat, heeft te maken met wat beleidswetenschappers turbulentie noemen. Er verandert van alles op elk vlak. Met als resultaat dat bestaande business-modellen en vertrouwde patronen van zaken doen in sneltreinvaart plaatsmaken voor iets nieuws. Ook weer twee voorbeelden van deze zomer: de individualisering en liberalisering van het taxivervoer en die van het kort verblijf. Kernbegrippen: internet, keuzevrijheid en meer kwaliteit voor minder geld.

Voert het te ver om te veronderstellen dat het grootbedrijf in de bouw zijn langste tijd gehad heeft? Dat die manier van organiseren niet meer aansluit op de netwerksamenleving en de keuzevrijheid van consumenten? Als dat zo is, heeft het niet zo veel zin dat grootbedrijven op turbulentie reageren door de ene ‘falende’ bestuurder te vervangen door een iets jongere, die vaak hetzelfde DNA heeft als zijn voorganger.

Lenny Vulperhorst, Adviseur Andersson Elffers Felix, Utrecht l.vulperhorst@aef.nl

Reageer op dit artikel