artikel

Blog: Vernieuwing

bouwbreed Premium

Blog: Vernieuwing

Het is zo langzamerhand een gegeven dat de wereld veranderd is als gevolg van financiële en daarop volgende economische crises. Het vreemde daarbij is dat de geopolitiek juist elke keer teruggrijpt op oude concepten die al bewezen hebben niet te werken. Neem immers de manier waarop Poetin Oost-Oekraïne wil annexeren. Die roept duidelijk herinneringen op de annexatie van Oostenrijk en Sudetenland door Nazi-Duitsland. Jaren, een wereldoorlog en miljoenen slachtoffers later heeft het verstandige deel der natie bedacht dat dit toch niet de manier is om conflicten te beslechten. Het is Poetin kennelijk ontgaan. Daardoor neemt echter wel de onzekerheid op een aantal gebieden toe en wordt er al gesproken over een triple dip. Mogen we daarvan verschoond blijven alstublieft.

Voor de bouw heeft de enquête bouwnijverheid het moment bepaald dat er fundamenteel iets moet veranderen in de sector. Vernieuwend denken en veranderen werd het adagium. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Twee regieraden en enkele jaren Vernieuwing Bouw later kunnen we constateren dat er heel wat veranderd is in de bouw. Dat geldt dan echter wel heel beperkt en voor slechts enkele koplopers.

Op zich is dat logisch. Veranderen is heel eng. Je weet maar nooit wat de verandering op zich weer verandert in de dagelijkse gang van zaken. En die kenden we zo goed. Een geheimpje: veranderen is niet eng, wel spannend.

Het aardige is dat je in de corporatiesector iets soortgelijks ziet. Met een novelle wil minister Stef Blok voor Wonen de corporatiesector terugdringen in het sociale hok en een strikte scheiding aanbrengen tussen hun sociale en hun commerciële activiteiten. Op hun achterste benen staan de corporaties. De doodsteek voor stedelijke vernieuwing en te ingewikkeld, zijn de meest gehoorde argumenten.

Corporatiekoepel Aedes heeft dus kennelijk nooit geluisterd naar de institutionele vastgoedbeleggers die zich al jaren ergerden aan de oneerlijke concurrentie als gevolg van kruissubsidiëring in corporatieland. Die profiteerden daarnaast ook nog eens van lagere grondprijzen.

Het zal nog wel een behoorlijk rouwproces vergen voordat de corporatiesector zich schikt naar de nieuwe werkelijkheid. Maar net als de bouw zullen ook corporaties gewoon verder moeten. Ze houden immers hun sociale taak. En daarin is nog genoeg te doen.

Ferry Heijbrock, journalist Cobouw 

Reageer op dit artikel