artikel

Maak krom wat recht is

bouwbreed

Maak krom wat recht is

In de vakantie viel het mij weer op: de natuur kent geen rechte lijnen. In de bouw doen we echter hardnekkig ons best om met rechte lijnen te bouwen. De liniaal is van oudsher meer gebruikt dan de passer. Af en toe doen we eens gek, maar meestal blijkt dat niet praktisch. Het is een drama als je een gebouw met gekromde of schuine wanden, zoals de kubuswoningen van Piet Blom, moet gaan inrichten met meubilair of schilderijtjes…

Toch blijven andere vormen intrigeren. In de auto-industrie zijn zelfs Volvo’s al niet meer rechttoe rechtaan. We hebben veel waardering voor de prachtige detaillering van frivool metselwerk, zoals bij de Sint-Jozef kerk van Pierre Cuijpers in Groningen. We kijken onze ogen uit bij het gebouwen met aantrekkelijke welvingen, zoals de beroemde kerk van Le Corbusier in Ronchamp of het Palazzo dello sport van Nervi in Rome. Dergelijke gebouwen zijn tegenwoordig ondenkbaar; arbeid is duur geworden en het timmeren van dergelijke bekistingen kunnen we nog wel, maar is domweg te kostbaar.

Flexibele mal

TU Delft pakte de uitdaging op om toepassing van dubbelgekromd beton toch haalbaar te maken. Voortbordurend op het werk van anderen, zoekt onderzoeker Roel Schipper met zijn team de oplossing in het gebruik van een flexibele mal; een mal die vlak is wanneer het beton wordt gestort en die, voordat het beton gaat verharden, in een gekromde vorm wordt gebracht. Dit gebeurt door de onderliggende stempels in hoogte te veranderen. Wanneer de hoogteverandering van de stempels door de computer wordt aangestuurd, wordt het mogelijk om ingewikkelde 3D-computertekeningen van dubbelgekromde gevelelementen daadwerkelijk te realiseren. Als topkoks zijn de onderzoekers op zoek naar de receptuur voor de ideale betonsamenstelling van het vezelversterkte beton, dat niet te droog en niet te nat mag zijn.

De eerste resultaten zijn veelbelovend. Dit is ook onderkend door STW, dat onlangs een ‘valorisation grant’ toekende aan het Flexible Mould Project, om te zoeken naar een geoptimaliseerde mal die ook industrieel kan worden toegepast.

Karel Terwel, docent en onderzoeker constructief ontwerpen en constructieve  veiligheid Civiele Techniek, TU Delft

Reageer op dit artikel