artikel

Commentaar: Goed, beter, best

bouwbreed

Commentaar: Goed, beter, best

Het beeld dat de bouwsector een grote milieuvervuiler is, moet hoognodig worden bijgesteld. Van nodeloze verkwisting van grondstoffen en materialen is allang geen sprake meer.

Wie denkt dat de bouw er letterlijk en figuurlijk een rommeltje van maakt, zou eens goed moeten luisteren naar Jos Brouwers, hoogleraar bouwmaterialen aan de Technische Universiteit Eindhoven. De materiaalproductie is over het algemeen energie-efficiënt, en bijna al het bouw- en sloopafval wordt hergebruikt, zegt Brouwers vandaag in een interview met Cobouw. Waarmee kan worden vastgesteld: ruimte voor verbetering is er altijd, maar de basis is goed.

Tegelijkertijd kunnen nog flinke stappen worden gezet als het gaat om duurzaam bouwen. Bestaande regelgeving op dit punt is ingewikkeld, verwarrend en vrijblijvend. Om duurzame stappen te maken, zal de sector daarom zelf moeten innoveren. Gelukkig is dit proces overigens al volop gaande.

Verdere verduurzaming van het bouwproces, en dus ook van bouwmaterialen, is onontkoombaar. Vroeg of laat zal de overheid met dwingende regels komen. Dat kun je per definitie beter vóór zijn. Bovendien heeft de sector ook zijn eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid, of hij dit nu wil of niet. Bewoners worden steeds kritischer, mondiger en veeleisender. Duurzaamheid is een niet te stuiten trend, waarmee iedere ondernemer in toenemende mate rekening zal moeten houden. En wie niet horen wil, zal helaas moeten voelen.

Boudewijn Warbroek, adjunct-hoofdredacteur van Cobouw

Reageer op dit artikel