artikel

Column: Spannend hergebruik bouwdelen

bouwbreed

Column: Spannend hergebruik bouwdelen

De aantasting van het milieu door stortplaatsen en de mogelijkheden om minder van primaire bronnen gebruik te maken, motiveren ons om de potentie van de gebouwen te onderzoeken. Deze zienswijze komt uit het concept van de grijze energie. Als men de moeite bekijkt die gedaan wordt om een gebouw neer te zetten en weer te demonteren, dan wordt duidelijk dat we ongeveer de helft van de energie in de levenscyclus van gebouwen stoppen.

Als de gebouwen bijna geen energie meer nodig hebben, definieert een ecologisch gebouw zich via zijn bouwmaterialen. Dat verandert de focus. Wat gebeurt echter met de bouwmaterie als het gebouw zijn functie verliest? Zijn er mogelijkheden bouwdelen van leegstaande gebouwen opnieuw te gebruiken en daardoor het inzetten van primaire grondstoffen en de belasting door vuilstorten en recycling te beperken?

Ontvlechting

Onderzoek wijst uit hoe hoog het aandeel van bouwdelen is dat zich voor hergebruik leent. Het laat duidelijk zien dat het verder gebruiken van gebouwen zinvol is als het statische systeem geschikt is voor een verdere gebruikscyclus die de ontvlechting mogelijk maakt en recht doet aan de nieuwe eisen van de plafondhoogtes. De inspanning is bij sanering stukken geringer dan bij nieuwbouw. Dit heeft ook betrekking op het afzien van de vraag naar energie.

Het verder en opnieuw gebruiken van bouwdelen is een spannend thema. Prefab en modules spelen daarbij een belangrijke rol, evenals informatie over de eigenschappen van de bouwdelen. Verder en opnieuw gebruik is voor prefab betonelementen, houten vakwerk uit de fabriek en staalskeletbouw denkbaar. Met dit systeem kunnen hele gebouwen opgepakt worden en elders weer neergezet. Ook hier gelden dezelfde parameters als voor het verder gebruiken van gebouwen. Pas als de kwaliteit van de bouwdelen door adequate testen bewezen kan worden, is een verder functioneren in de cyclus mogelijk.

Toekomstig hergebruik

De groeiende wereldbevolking forceert de vraag naar een goed gebruik van grondstoffen. De norm van de EU definieert de richting met de opdracht om voor 70 procent van de nieuwbouw het toekomstige hergebruik aan te geven. In de toekomst zullen architecten zich in de vroege ontwerpfase buigen over de tijd na het eerste functieverlies. En zij zullen de verbindingen en het materiaal zo kiezen dat aan functionele eisen voldaan wordt en bouwdelen voor groot deel opnieuw en verder gebruikt kunnen worden.

Reageer op dit artikel