artikel

Column: Bouwregelgeving: zijn we al ontslakt?

bouwbreed

Column: Bouwregelgeving: zijn we al ontslakt?

Denktank OESO concludeerde in haar rapport over ons land dit voorjaar iets wat we in de bouw al langer weten: de productiviteit in Nederland wordt belemmerd door een woud aan regelgeving.

Al meer dan honderd jaar stelt de Nederlandse overheid regels aan de kwaliteit van woningen en andere bouwwerken. Dit is ook absoluut nodig. Bouwregelgeving speelt immers een belangrijke rol in de bescherming van consumenten en de omgeving. Bovendien zorgt zij ervoor dat iedereen de juiste rol in het bouwproces kan spelen. Maar geheel naar (goed) Nederlands gebruik zijn we ook in de bouw te ver zijn doorgeslagen in onze regeldrang. Er zijn te veel regels en ze zijn te gedetailleerd. En ‘te’ is nu eenmaal nooit goed.

Gelukkig hebben de economische crisis, demografische ontwikkelingen en veranderende bouwopgave ervoor gezorgd dat de vernieuwing van de bouwregelgeving hoog op de politieke agenda staat. Sinds 2012 kent de Nederlandse bouwsector zelfs een eigen actieteam, dat het ‘ontslakken’ van overheidsbeleid tot een van de aandachtspunten heeft bestempeld.

En ja, er zijn intussen ook acties ondernomen. Denk aan het nieuwe Bouwbesluit 2012, de introductie van private kwaliteitsborging en de nieuwe Omgevingswet. Dit is goed voor de secto, maar we zijn er nog niet. Zo moeten bijvoorbeeld alle gemeenten en provincies de extra ‘eigen’ bouwregels tegen het licht (blijven) houden. Want, hoewel het begrijpelijk is dat zij met deze regelgeving ongewenste ontwikkelingen willen voorkomen, worden hierdoor juist ook gewénste ontwikkelingen tegengehouden.

Trefwoorden voor het daadwerkelijk ontslakken in de bouw zijn dan ook versimpelen, gezond verstand en vooral loslaten. Ik geef toe: eenvoudig is dit zeker niet. Maar met wat lef, bestuurlijk draagvlak, vertrouwen én samenwerking kunnen we Nederland ook op dit vlak weer laten uitblinken.

Want laten we daarbij niet vergeten dat de bouw mensenwerk is. We kunnen het bouwproces na jarenlange discussies, overleggen en onderzoeken uiteindelijk nog zo prachtig reguleren, de bouw staat of valt (soms letterlijk) met de uitvoering door mensen. Het is belangrijk dit niet uit het oog te verliezen, want alleen dan gaat de productiviteit in Nederland volgens mij werkelijk omhoog.

Femke Rasenberg, advocaat bij Boekel De Nerée, Amsterdam

Reageer op dit artikel