artikel

Actieagenda Bouw te ver van praktijk

bouwbreed Premium

Actieagenda Bouw te ver van praktijk

De Actieagenda Bouw staat te ver van de praktijk af, daar is 71% van onze deelnemers aan het Lezerspanel het mee eens. Een paar lezers gaven zelfs aan de Actieagenda helemaal niet te kennen. “Niet duidelijk is wat precies in de Actieagenda Bouw staat. Waar staat dit?”, vraagt Herman Geers. Slechts 29% omarmt de Actieagenda, Jan Fokkema van NEPROM stelt dat deze juist vanuit de praktijk is samengesteld.

EENS

Leo Oorschot

Architect Atelier Pro

“Eens, maar het gaat nog veel verder dan dat. Neem het eerste speerpunt: nieuw ondernemerschap. Ondernemers kunnen hieraan invulling geven door verbetering en vernieuwing (vraaggerichter, sneller, goedkoper) van ‘gekend’ aanbod (professionalisering opdrachtgeverschap, ketenintegratie, etc.). Ook is de ontwikkeling en uitbouw van nieuwe markten, zoals energiebesparing, bestaande voorraad, middenhuursegment, herstructurering/renovatie en wonen/zorg/pensioenen zelf door ondernemers op te pakken, evenals de ontwikkeling van ‘human capital’. En wat de opdrachtgevers betreft: het is triest om te constateren dat 110 jaar na de Woningwet nu pas wordt nagedacht over de bewoner. Woningbouw is een regelrecht blind productieapparaat met een geheel eigen logica en eigen belangen. Wie verdient er aan de woningbouw? Het enige motief om woningen te bouwen is de te verwachte winst op de investeringen. Deze agenda laat weer eens de wereldvreemdheid zien van de sector. Het probleem is de sector zelf. En die moet met een oplossing komen? Het slachtoffer is al jaren de woonconsument.”

Wilhelmina Hoedjes

Directeur-eigenaar BoerderijAnders

“Alle mooie afspraken ten spijt, hangt het er nog steeds af van hoe deze in de praktijk uitgevoerd worden. Er is nog steeds een missing link tussen praten en doen.”

 

Aad Wubben

Directeur Wubben Chan Architecten

“De Actieagenda Bouw zou de bouw op korte termijn moeten stimuleren. Verschillende voorstellen uit de agenda hebben die potentie, maar zullen pas op langere termijn hun uitwerking hebben. Vooralsnog is het veel theorie en weinig concrete zaken.”

Bert Lievers

Directeur VMRG

“Onze praktijk speelt geen rol in de Actieagenda en is er ook niet van op de hoogte. Confererende dames en heren in zalen staan of zitten in die zalen, niet in fabrieken of op bouwplaatsen.”

Ed de Rechteren van Hemert 

Bouwkostendeskundige

“In theorie klopt het altijd, maar de theorie is bedacht door personen die niet uit de praktijk komen. Daar zit het probleem.”

Hans Koerts

Commercieel directeur Croon Elektrotechniek

“De nieuwe lichting managers staat te ver van de praktijk.”

Hans Koelen

Accountmanager Teka Kranen

“De mensen aan de basis zullen meer betrokken moeten worden.”

Jan Beltman

Bouwkundig adviseur Bureau Beltman

“De burger krijgt nog steeds onvoldoende informatie en mogelijkheden voor meedenken/inspraak.”

Nout Werenstein

Adviseur YWL Beheer

“Nog meer deregulering zal de bouw niet vereenvoudigen, maar meer risico geven.”

Ruud Kolijn

Aannemer R&D Vastgoed

“De Actieagenda Bouw zou de bouw op korte termijn moeten stimuleren. Verschillende voorstellen uit de agenda hebben die potentie, maar zullen pas op langere termijn hun uitwerking hebben. Voor alsnog veel theorie en weinig concrete zaken.”

Huub Lavooij

Ingenieur Rijkswaterstaat

“De actieagenda is een initiatief van bovenaf, waar zeventien actiepunten uitgekomen zijn. Zoiets krijg je niet snel tussen de oren van de mensen. Liever een concreet doel stellen en iets laten zien, dat is de kern en de kracht van de Nederlandse bouw. Iets grensverleggend bouwen bijvoorbeeld, waar je ook in het buitenland iets mee kan. Dat past beter bij de bouw.”

Freek Hopster

Directeur O4 Projecten

“Als de overheid meer overleg met de vakbonden van de aannemers hadden, was deze praktijk meer zichtbaar.”

Jos Elberse

Directeur architectenbureau Elbers

“De zoveelste commissie die probeert de bouw vlot te trekken (te theoretisch). Versoepel het omgevingsvergunningstelsel. Schud de banken wakker. Leid praktische mensen op.”

Henk Thomas

Projectleider Ymere

“Er staan te veel theoretici in de bouw, dat wil zeggen dat de praktijk anders is dan de theorie.”

ONEENS

Paul Oortwijn

Directeur NLingenieurs

“Het probleem zit niet in de Agenda maar in het eigendom. Behalve bij de koplopers bestaat het beeld van ‘not invented here’. De sector gedraagt zich dus eigenwijs, maar is feitelijk ‘eigen-dom’.”

Cler Sels

Medewerker algemene zaken gemeente Alblasserdam

“Eigenlijk heb ik geen mening/ervaring, maar ik kan me niet voorstellen er geen rekening wordt gehouden met de praktijk.”

Hans Kaandorp

Medewerker pr Steenfabriek Vogelensangh

“Ik krijg juist de indruk dat er momenteel alles aan gedaan wordt om – ter voorkoming van extra kosten – zoveel mogelijk in elkaars verlengde te werken.”

Herman den Boeft

Directeur Ardee

“Toch wel wat behoudend, die bouwsector. Dan kun je snel tot de conclusie komen dat de actieagenda te ver van de praktijk staat. Het wordt de hoogste tijd de jarenlang ingesleten praktijk aan te passen van de hedendaagse en tegelijk ook maar de toekomstige opdrachtgever. Wanneer we daar een eind mee op streek zijn kunnen we nog altijd bekijken of de Actieagenda in dezelfde richting wees.”

Marcel Groosman

Directeur Stichting ERB

“De Actieagenda staat niet te ver van de praktijk af. Maar zoals altijd wreekt zich de fragmentatie in de bouw, waardoor de regie te vaak verkeerd uitpakt ten gevolge van eenzijdige of een beperkte visie en de niet direct-betrokkenen niet meekomen in het denk- en ontwikkelingsproces. En vervolgens een afwijzende of negatieve houding aannemen. Integrale deskundigheid is met een lichtje te zoeken en deskundigen als ze er al zijn luisteren niet naar elkaar.”

Jan Fokkema

Directeur Neprom

“De Actieagenda is voor een belangrijk deel vanuit de praktijk samengesteld. Het is wel zo dat lang niet alle acties doel hebben getroffen en soms erg vanuit de theorie zijn aangevlogen.”Roelf de Boer

Projectmanager Boerenadvies

“We moeten maar eens wat meer van de praktijk af staan om dan vanuit een breder beeld in te zoomen naar een pakket van maatregelen.” Dit was de laatste stelling voor de zomerstop. In de laatste week van augustus versturen we weer een stelling. Twee weken later staan reacties in de papieren Cobouw en online. 

Reageer op dit artikel