artikel

Woningen seniorproof dankzij innovatie

bouwbreed Premium

Woningen seniorproof dankzij innovatie

De overheid ziet graag dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Daarvoor moeten woningen aangepast worden. De burger staat er niet alleen voor, blijkt uit de Transitieagenda van minister Blok en staatssecretaris Van Rijn.

Denkt u er wel eens over na hoe uw leven er straks uit zal zien, wanneer u tot de ‘ouderen’ behoort? Enig idee wat u tegen die tijd nog allemaal kunt en doet? En hoe u woont? Onze regering vindt dat burgers zelf verantwoordelijk zijn voor hun toekomst. Wie tot op hoge leeftijd zelfstandig wil wonen – en dat willen we bijna allemaal – moet tijdig maatregelen treffen. Dat is een goed uitgangspunt. Tegelijkertijd maakten minister Blok en staatssecretaris Van Rijn vorige week duidelijk dat u er als burger niet alleen voor staat. Met de ‘Transitieagenda langer zelfstandig wonen’ neemt de overheid haar verantwoordelijkheid. De durf om innovatieve techniek op grote schaal toe te passen zal bepalend zijn voor het succes van de Transitieagenda.

De komende jaren staan we in Nederland voor de uitdaging om tienduizenden woningen seniorproof te maken. Dat lukt alleen als we volop ruimte geven aan innovatieve technologie. De Transitieagenda biedt daarvoor voldoende aanknopingspunten. Technologische oplossingen zullen er niet alleen voor zorgen dat ouderen langer thuis kunnen wonen, ook de zorgkosten kunnen dankzij slimme systemen aanzienlijk omlaag. In een brief aan de Tweede Kamer maakten Blok en Van Rijn duidelijk dat ze onder meer veel verwachten van domotica; technologie die in en om het huis voor meer comfort, veiligheid en efficiency zorgt. De bewindslieden vestigen daarmee hun hoop niet op sciencefiction, maar op reële en betaalbare techniek. De installatiebranche heeft nu al alles in huis om domotica op grote schaal toe te passen, maar dat is niet overal bekend. Nu de gemeenten de regie in handen krijgen, is het van groot belang dat daar – maar ook binnen zorgorganisaties – de technische kennis snel toeneemt. Angst voor het onbekende kan noodzakelijke investeringen alleen maar in de weg staan en zo het transitieproces afremmen. Uiteraard ligt daar óók een taak voor het bedrijfsleven. Ondernemers zullen alle registers moeten opentrekken om de markt te overtuigen van alle mogelijkheden die de techniek hen biedt.

Regiotafels

In de plannen van het kabinet staat samenwerking centraal. Gemeenten, zorgkantoren, zorgaanbieders en woningcorporaties moeten kennis met elkaar gaan delen. Een goed idee, maar ik wil de ‘regiotafels’, zoals het kabinet de regionale overlegorganen noemt, dringend adviseren om ook de installatiebranche vanaf het begin te laten aanschuiven. Bedrijven uit deze innovatieve sector kunnen ervoor zorgen dat de technische kennis snel op het vereiste niveau komt, waardoor de kans aanzienlijk groter wordt dat we met elkaar de beslissingen nemen die op de lange termijn het gewenste effect hebben. Alleen dan kunnen we in de praktijk waarmaken dat we de zorgkosten structureel verlagen en dat ouderen op grote school zelfstandig blijven wonen. De gewenste samenwerking is overigens al in gang gezet. Vorige week tekende Uneto-VNI namens de installatiebranche een intentieverklaring waarin we de plicht op ons nemen om met behulp van innovatieve installatietechnologie bij te dragen aan het langer zelfstandig wonen van ouderen. Met diverse organisaties uit industrie, overheid, zorg en welzijn hebben we afgesproken dat we onze netwerken voor elkaar openstellen, kennis delen, en gezamenlijk projecten ondernemen.

In de Transitieagenda van Blok en Van Rijn komt ook energiebesparing zijdelings aan de orde. Wat ons betreft zou dat een integraal onderdeel van ieder plan moeten zijn. Er zijn kant-en-klare oplossingen voorhanden om bij het aanpassen van woningen direct energiezuinige voorzieningen aan te brengen. Energiebesparing is een absolute voorwaarde om op de lange termijn het creëren van levensloopbestendige woningen interessant en efficiënt te houden.

De Transitieagenda is een inspirerend initiatief, waarmee de samenleving de kans krijgt om het beste in zichzelf naar boven te brengen. Burgers kijken zelf vooruit en nemen maatregelen, de politiek creëer t mogelijkheden en het bedrijfsleven stroopt de mouwen op. Uneto-VNI maakt graag op korte termijn een afspraak met het aanjaagteam van Marnix Norder om praktische knelpunten en hindernissen uit de weg te ruimen.

Titia Siertsema, voorzitter Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche

Reageer op dit artikel