artikel

Tankbeurt van 200 euro

bouwbreed Premium

Tankbeurt van 200 euro

De eerste verhoren van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties zijn teleurstellend. Wie de moeite neemt de verhoren live te volgen of daarna nog eens af te luisteren (wat overigens maar weinig mensen blijken te doen), zal moeten vaststellen dat deze commissie niet geïnteresseerd is in het systeem en zijn plussen en minnen.

Het verhoor van André Thomsen bijvoorbeeld, voormalig lid van de raad van commissarissen van Woonbron, levert een feitenrelaas op en illustreert de worsteling van Thomsen om al dan niet af te treden (Thomsen was tegen investeren in de boot, maar bleef aan uit loyaliteit met de andere commissarissen en omdat de minister de investering steunde).

Hoe werkt zo’n RvC nou? Hoe zijn de krachtsverhoudingen onderling? Hoe houden mensen elkaar in balans of juist gevangen? Hoe was de verhouding met de bestuurder? Hoe lopen loyaliteit, betrokkenheid, vriendschap en professionaliteit door elkaar heen? Dit type systeemvragen wordt niet gesteld en dat is verdomde jammer. Ook het verhoor van Hubert Möllenkamp is een gemiste kans. Een self made man, die ook volgens zichzelf van het spoor af raakt.

Interessant is de vraag wat de houdbaarheidsdatum van een goede bestuurder is. En wanneer er belletjes moeten gaan rinkelen bij commissarissen, die dan vervolgens ook wat doen. In plaats van achteraf mopperen, dat ze toen eigenlijk ook al vonden dat… Boeiend is ook dat te verbinden met de stichtingsvorm. De meest ondemocratische juridische vorm die we zo’n beetje kennen. Als de commissie daar al naar vraagt, dan is het omdat Thomsen er over begint, maar ja dat levert geen berichtje op in de krant of in het achtuurjournaal. Doorvragen doet deze commissie niet. Voorlopig gaat het om een tankbeurt van 200 euro. Dat moet wel van een Maserati zijn!

Lenny Vulperhorst, adviseur Andersson Elffers Felix Utrecht

Reageer op dit artikel