artikel

Probleemoplosser moet meer delegeren

bouwbreed Premium

Probleemoplosser moet meer delegeren

Uitvoerders zijn de belangrijkste regelaars in de bouw. Zonder uitvoerder geen bouwproject. Gedreven, slim en joviaal. Hij zorgt ervoor dat problemen worden opgelost en de bouw op schema en binnen het budget blijft. Er zijn veel beroepen in de bedrijfstak waar we trots op kunnen zijn, maar misschien moeten we dat van de uitvoerder wel bijzonder koesteren.

Toch zijn er schaduwzijden aan het werk van de uitvoerder. Liefst één op de zes uitvoerders geeft aan vaak last van stress te hebben. Stress komt bij uitvoerders bijna twee keer zo vaak voor als bijvoorbeeld onder timmerlieden.

Om de werkdruk onder uitvoerders aan te pakken zijn er de laatste jaren verschillende activiteiten uitgevoerd. Cao-partijen hebben een voorziening in het leven geroepen waarbij uitvoerders met hoge werkdruk een coach krijgen toegewezen. Met behulp van de coach wordt voorkomen dat uitvoerders niet meer kunnen werken. Ook heeft vorig jaar een onderzoek plaatsgevonden door TNO naar oorzaken van hoge werkdruk en oplossingen om de werkdruk te beteugelen.

Op het eerste gezicht lijkt de hoge stress van de uitvoerder een paradox. Hoe kan iemand die zo goed problemen kan oplossen op de bouw, het probleem van zijn eigen werkdruk niet de baas worden?

Het onderzoeksrapport van TNO ontrafelt deze schijnbare tegenstrijdigheid. Allereerst heeft de uitvoerder te maken met een spanningsveld tussen tijd, planning, geld en kwaliteit. Daar komt bij dat hij verantwoordelijk is voor tal van administratieve taken. ID-controle en VCA-certificering worden vaak als ‘extra’ gezien en blijven liggen, waardoor uitvoerders er op het laatste moment mee in de knoop komen. Het valt sommige uitvoerders zwaar om anderen, zowel eigen personeel als onderaannemers, te motiveren om een stapje harder te lopen of mee te denken met een ander. In zijn bezigheden wordt de uitvoerder regelmatig onderbroken door vragen van bouwplaatsmedewerkers, onaangekondigd bezoek van vertegenwoordigers en bewoners, bouwvergaderingen die uitlopen, telefoontjes en storingen in het bouwproces zoals aan materieel en materiaal dat niet op tijd is.

Slimme oplossingen

Uitvoerders voelen vaak veel druk omdat ze denken dat ze alle problemen zelf moet oplossen. Dat is een denkfout: de uitvoerder moet ervoor zorgen dat de problemen worden opgelost. Daar zijn verschillende slimme oplossingen voor die in de dagelijkse praktijk ook kunnen helpen.

In het onderzoeksrapport staan verschillende suggesties om de werkdruk van uitvoerders te beheersen. Het is belangrijk om de afstemming en het overleg met in- en extern personeel goed te organiseren, bijvoorbeeld door een dagelijkse kick-off voor de start van het werk. De vele administratieve taken kunnen op vaste momenten gepland worden. Ook kan kritisch worden gekeken welke taken kunnen worden overgedragen aan anderen of bijvoorbeeld worden geautomatiseerd.

De onderzoekers stellen voor om ervaringen met onderaannemers en gespecialiseerde aannemers meer systematisch te evalueren. Zo kan de inkoopafdeling naast de prijs ook de kwaliteit laten meewegen in de keuze van de onderaannemers.

Het is belangrijk om met collega-uitvoerders specifieke knelpunten te bespreken. En het kan geen kwaad om bijvoorbeeld af te spreken dat tijdens een bespreking de uitvoerder zijn telefoon uitzet.

Het onderzoek naar oorzaken en oplossingen voor de hoge werkdruk bij uitvoerders vond plaats in opdracht van cao-partijen. Dat zorgt voor een breed draagvlak voor de verschillende oplossingsrichtingen. Sociale partners hebben ook ingestemd met verschillende maatregelen, bijvoorbeeld om meer aandacht te besteden aan oplossingen voor werkdruk in de media van Arbouw.

De bedrijfstak loopt hiermee redelijk in de pas met de initiatieven van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de werkdruk in Nederland te verminderen. Het motto van Asscher is dat door het bespreekbaar maken van werkdruk het probleem voor een deel wordt opgelost. Dat geldt zeker ook voor de uitvoerder. Als hij maar voor zichzelf toegeeft dat hij het te druk heeft, komen de oplossingen wel in zicht.

Jan Warning, directeur Arbouw

Reageer op dit artikel