artikel

Corporaties: Investeer in sociale infrastructuur

bouwbreed

Stenen of mensen, dat is de kwestie. Ook al willen de lezers van Cobouw natuurlijk horen dat wij graag meer stenen stapelen en daar hulp bij nodig hebben, ligt het wat ons betreft net wat ingewikkelder.

Soms is onze rol die van woningen bouwen of onderhouden. Sterker nog, in veel wijken en dorpen kunnen we daarmee volstaan. Daar wonen mensen die zichzelf (in belangrijke mate) kunnen redden. Er zijn echter ook buurten in steden of dorpen waar bewoners er niet in slagen zichzelf te redden. De veiligheid staat onder druk of de leefbaarheid. De werkloosheid is hoog. Er wonen te veel mensen met te veel problemen. Kinderen sporten te weinig, hangen op straat of benutten hun talenten onvoldoende.

Meestal in nauw overleg met het gemeentebestuur, bewonersorganisaties en maatschappelijke instellingen wordt er afgesproken via sociale investeringen te gaan werken aan het verbeteren van de situatie van de mensen en de buurten. Corporaties doen dat soms als partner, dan weer als initiatiefnemer of zelfs trekker. Het gaat er immers om, dat er wat gebeurt en dat dit in gezamenlijkheid plaatsvindt. Daarmee willen wij de komende jaren doorgaan. Dat vragen bewoners ook van ons. Dat is de reden dat wij de komende maanden in actie komen om de mogelijkheden te blijven houden om niet alleen te bouwen en te onderhouden, maar ook om te investeren in de sociale infrastructuur.

Hedy van den Berk, Thom Aussems, Gerrit Breeman, Johan Dunnewijk, Ben Meijering, Ger Peeters en Roel van Gurp.

De auteurs zijn bestuurder bij een corporatie

Reageer op dit artikel