artikel

Schilderspatronen

bouwbreed Premium

Schilderspatronen

Meestal word ik niet echt vrolijk van een vakbondspersbericht, maar vorige week floot ik toch spontaan een cantate van Bach tussen mijn getuite lippen toen ik de verbitterde reactie van het FNV las op de plannen van de werkgeversorganisatie OnderhoudNL.

Deze creatieve lucasvrienden ‘schilderden’ een ondeugend plan om eind volgend jaar het vakcentrum Savantis de rug toe te keren en de sectortaken die overblijven na de opheffing van het kennisinstituut over te dragen aan het coöperatief schilder’sCool. Het werknemerssyndicaat sprak over ‘onbehoorlijk bestuur’, maar ik kwalificeer die terugtrekkende beweging van de schilderspatronen uit het paritaire pettencultuurtje als een lovenswaardige en moedige actie die juist bewondering oproept.

De volgende verstandige stap zou een invitatie aan de bouwwerkgevers moeten zijn om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen de op macht beluste en branchevreemde roc-bolwerken. Veel van deze onderwijsfabrieken, die door de overheid worden afgerekend op diploma’s in plaats van arbeidsmarktrelevantie, hebben zich met hun ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ verwijderd van het bedrijfsleven.

In Den Bosch heeft dat zelfs geleid tot een volledige breuk met het bouwopleidingsbedrijf. Vanaf de jaren zestig hebben de werkgevers door naïviteit en kortzichtige financiële motieven de regie van het gehele opleidingsgebeuren uit hun handen laten glippen. Het lovenswaardig initiatief in de jaren tachtig van de vorige eeuw om samenwerkingsverbanden op te richten heeft alleen maar geleid tot een voortdurende strijd, competitie en institutionele belangen tussen alle partijen die bij het beroepsonderwijs betrokken waren.

De oorspronkelijke landelijke organen (de voorlopers van o.a. Savantis en Fundeon) hadden een fantastische intermediaire functie, die vooral de regionale ‘patronen’ aan het opleidingsgebeuren bond. Het idee van de werkgevers betrokken bij OnderhoudNL om daar nu de stekker uit te trekken en de oorspronkelijke taken weer terug te geven aan de gewesten verdient dus alle lof.

Harry Verhoeven, Studio Eyckehorst

Reageer op dit artikel