artikel

Pps bij dbfmo

bouwbreed Premium

Pps bij dbfmo

Een vreemde titel zult u zeggen, want dbfmo is toch een vorm van pps? Nou, ik vind eigenlijk van niet. Pps staat bij mij voor vormen van samenwerking tussen publieke en private partijen om aan een publiek belang invulling te geven, waarbij de private partij op passende wijze gecompenseerd wordt voor zijn inspanningen.

Dbfmo is vooral een contract tussen een publieke partij en een private partij waarbij de private partij gedurende een langere periode een product of een dienst ter beschikking stelt aan de publieke partij, zonder dat de publieke partij de benodigde investeringen hiervoor op tafel hoeft te leggen. Dat het hierbij gaat om een langere periode heeft betrekking op het feit dat de private partij zijn aanvangsinvesteringen over de looptijd van het contract moet kunnen terugverdienen.

In de praktijk zien we dat dit leveringsmodel minder snel ontwikkelt dan goed zou zijn. Want de ervaringen zijn helder: opdrachtgevers worden maximaal ontzorgd en krijgen wat ze willen, er worden aanzienlijke besparingen bereikt, en private partijen maken een geweldige leercurve door in het realiseren van hun dienst of product. Belangrijke oorzaken voor de terughoudendheid zijn gelegen in de complexiteit van het aanbestedingsproces en in die van het contract. Omdat dbfmo op dit moment vooral wordt toegepast bij grote projecten, zijn de aanbestedingskosten hoog en de belangen enorm. Hoe maken we deze beter behapbaar?

Ik stel voor om eens goed te kijken naar de werkwijze bij best value procurement. Het selectieproces richt zich op het vinden van de juiste leverancier, niet op de gewenste oplossing. De kosten die bij dbfmo door alle inschrijvers gemaakt worden voor financieel en juridisch advies, worden bij bvp alleen gemaakt door de preferred bidder. Deze kosten worden bij bvp pas gemaakt in de pre-contractfase, dus door één partij. Dit haalt de drempel om in te schrijven voor leveranciers een stuk omlaag. Maar nog steeds blijft het probleem aan opdrachtgeverszijde.

Bij bvp gaat het eerst en vooral om het stellen van de goede vraag en vervolgens om de zorgvuldige uitvoering van het selectieproces. En dat is minder simpel dan op het eerste gezicht lijkt. Daarom maken opdrachtgevers graag gebruik van daarin gespecialiseerde en bvp-gecertificeerde adviseurs. Bij dit proces is er in mijn optiek sprake van echte pps, van publiek-private samenwerking. Zou deze aanpak ook niet denkbaar zijn bij dbfmo-projecten? Wie meer wil weten of mee wil denken komt op 19 en 20 mei naar het tweede Best Value-congres in Delft.

Ir. Paul Oortwijn, directeur NLingenieurs

Reageer op dit artikel