artikel

Breeam gaat verder dan certificeren

bouwbreed

Breeam gaat verder dan certificeren

Certificeren is geen doel op zich, maar een middel om verduurzaming van de gebouwde omgeving te bewerkstelligen. Het middel moet leiden tot concrete acties, aldus Annemarie van Doorn in reactie op het artikel van Bas van de Griendt en Friso de Zeeuw in Cobouw van 19 mei.

De Dutch Green Building Council ziet bij commerciële partijen meer en meer de vraag komen naar een breed duurzaamheidsinstrument voor woningbouw. Dit zijn de koplopers in de markt. De corporaties volgen. Laat duidelijk zijn dat het huidige Breeam-NL keurmerk nog niet geschikt is voor particulieren. Het blijkt inderdaad een zwaar middel. Vorig jaar heeft één pionier haar eigen woonhuis laten certificeren met Breeam-NL Nieuwbouw. Een intensief en leerzaam proces waarbij waardevermeerdering van het huis, het realiseren van een ‘feelgood woning’ en idealisme de belangrijkste drijfveren waren.

Omdat in de bestaande en nieuwe woningvoorraad nog veel winst te behalen valt in de verduurzamingsopgave, gaat de Dutch Green Building Council samen met de markt kijken naar wat wél mogelijk is. Internationale voorbeelden, bijvoorbeeld Passivhaus of Minergie met certificaten voor woningen, laten zien dat er wel degelijk behoefte is aan een toegankelijk en vrijwillig duurzaamheidsinstrument voor woningen. Belangrijk om hierbij te benoemen is dat Breeam-NL echt een ontwikkelinstrument is, waarmee we gezamenlijk een en hetzelfde doel nastreven: verduurzaming in de breedste zin van het woord. DGBC werkt in de ontwikkeling van de keurmerken en in de keuze van de te ontwikkelen meetinstrumenten nauw samen met de brede participantengroep van ontwikkelaars, beleggers, bouwers, adviseurs, kennisorganisaties en overheden. Uit deze samenwerking komen de keurmerken van DGBC voort. Hierdoor is direct sprake van breed draagvlak.

Vooruitgang

Natuurlijk is met het energielabel voor woningbouw al een goede stap gezet. De Dutch Green Building Council ziet echt vooruitgang. Echter, met het energielabel wordt duurzaamheid vanuit één perspectief belicht, namelijk het perspectief om energie te besparen. Maar er is veel mogelijk als ook andere aspecten worden meegenomen. Gezondheid en welzijn zijn vooralsnog weinig belichte, maar zeker duurzaamheidsthema’s van belang, zeker in de woningbouw. Want gaat het er uiteindelijk niet om dat we ons prettig voelen in de woning waarin we leven?

Onmisbaar is hierbij ook de rol van de duurzaamheid van een woon- en/of werkgebied. Want wat is een duurzaam gebouw in een niet duurzame omgeving? Gelukkig zien we verschillende voorbeelden waarin echt werk wordt gemaakt van het integraal verduurzamen van gebieden. Samen met de Green Business Clubs en de eindgebruikers in het gebied maken we concrete stappen in bijvoorbeeld het Beatrixkwartier in Den Haag. Bijvoorbeeld met een quickscan van het gebied en het samenstellen van een gezamenlijke duurzaamheidsagenda. Ook het Atlaspark in Amsterdam, het Science Park in Utrecht en Central District in Rotterdam gaan aan de slag met verduurzaming. De Breeam-NL richtlijnen voor gebiedsontwikkeling, en later dit jaar ook voor de verduurzaming van bestaande gebieden zijn hierin echte inspiratiedocumenten.

Het is de Dutch Green Building Council niet primair te doen om zo veel mogelijk duurzaamheidscertificaten voor woningbouw aan de man te brengen. Een certificaat is vrijwillig en bovenwettelijk en een middel om verduurzaming in de gebouwde omgeving te versnellen. De huidige documentatie over Breeam-NL, met haar negen verschillende duurzaamheidscategorieën biedt al veel inspiratie om aan de slag te gaan met het verduurzamen van woningen. De richtlijn en de benodigde tools zijn bovendien gratis beschikbaar.

Graag gaan we met iedereen – juist ook diegenen die zich kritisch en soms sceptisch tonen – in gesprek om alle middelen die het duurzame doel dienen te bespreken én te verbeteren.

Annemarie van Doorn, directeur Dutch Green Building Council

Reageer op dit artikel