artikel

Anders bouwen voor de lange termijn

bouwbreed

Anders bouwen voor de lange termijn

Meer aandacht voor het primaire mens-zijn leidt er in de praktijk toe dat we bouwen voor meerdere functies. Dat vraagt onderscheid tussen de functie van het gebouw op lange termijn en het gebruik ervan op korte termijn. Deze kijk op een gebouw draagt volgens Piet Oskam bij aan het waardebehoud op langere termijn.

Om dat te realiseren, zijn tal van relaties met andere betrokken partijen bij het bouwproces nodig. Als je stelselmatig samenwerkt, kun je ook samen problemen oplossen. Klikt het, dan kun je samen veel voldoening en plezier beleven. De samenwerking met opdrachtgevers is de meest cruciale succesfactor. Opdrachtgevers kunnen ook nog in de definitieve ontwerpfase met aanvullende wensen komen. We werken ten dienste van onze klanten, niet voor onszelf. Bij leveranciers draait het om partners met wie we langdurige contracten kunnen aangaan voor het onderhoud. Voor een architect is vooral een klassieke rol weggelegd als regievoerder van het bouwproces, in nauw samenspel met de opdrachtgever. De inbreng van constructeurs, installateurs en bouwers is onmisbaar en komt het best tot zijn recht met een vast netwerk, één met partijen die betrokken zijn bij het ontwerp, de realisatie- en de beheersfase.

Een architect heeft te maken met alle facetten van de maatschappij. In zijn kijk op de omgeving ligt een groot deel van zijn toegevoegde waarde voor opdrachtgevers die vooral gericht zijn op het eigen bouwplan. De kwaliteit omgevingsfactoren bij het ontwerp te betrekken, is een kans. De potentie van de plek zien en overdragen aan opdrachtgever en bouwpartners. De relatie tussen bouwwerk en omgeving biedt mogelijkheden. Die moet je zien en oppakken.

Meerwaarde

De ontwikkelingspotentie van de omgeving draagt bij aan de waardecreatie voor de opdrachtgever. Daarmee draait een architect mee in het totale speelveld van maatschappelijke belangen. Dat vraagt een integrale projectaanpak, inclusief alle beheersas-pecten. Professionele opdrachtgevers hebben daarvoor oog. Eigentijdse professionals kunnen in de vraag naar een integrale aanpak voorzien.

Het gaat om de total cost of ownership . Kosten van onderhoud, schoonmaak en energievoorziening worden in de ontwerpfase meegenomen, zodat deze in de beheersfase beperkt blijven. Die expertise maakt het verschil en geeft ontwerpers/uitvoerders meerwaarde voor professionele opdrachtgever, die de beheersaspecten op orde wil hebben.

Integrale ontwerpprojecten hebben een beter eindresultaat. Omdat elk bouwproject uniek is, zijn de resultaten van een integraal ontwerp niet direct meetbaar en vergelijkbaar. Een integraal advies levert een kostenbesparing op voor de lange termijn. Opdrachtgevers willen daar best voor betalen, in de wetenschap dat zij dat terugverdienen. De kosten over veertig jaar staan in geen verhouding tot de advieskosten in de beginfase. Daar ligt de meerwaarde van een integraal ontwerp.

Het belang van beheersaspecten blijkt zodra de beheerskosten over een langere termijn worden gemeten. Als we daar scherper op letten, zien we beter het belang van design on maintenance.

In deze benadering, waarin het belang van de gebruiker principieel voorop staat, realiseren we elk project vanuit diens perspectief. Het ontwikkelen van vastgoed vraagt een langetermijnvisie. Dat vraagt van innovatieve bouwers een actieve opstelling, als gevolg waarvan opdrachtgevers met passende oplossingen worden verrast.

Piet M. Oskam, directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist

p.oskam@bouwkolom.org

Reageer op dit artikel