artikel

Twijfel over uitslag

bouwbreed

Twijfel over uitslag

Via Twitter krijg ik de volgende vraag: “@SMT BouwVastgoed: Twijfel regelmatig aan juistheid van bieding van de laagste inschrijver. Opdrachtgever zegt goed. Kan ik inzage krijgen?”

Wat kun je in zo’n situatie doen? Ten eerste: beginnen met je realiseren dat het bij aanbestedingen om vertrouwen draait. Hoe meer we elkaar vertrouwen en als gelijke zien, hoe vruchtbaarder de uiteindelijke samenwerking. Dat betekent, het beoordelen in principe aan de aanbestedende dienst overlaten.

Dat wil niet zeggen dat we vermoedens – als we die tenminste kunnen bewijzen of op zijn minst aannemelijk kunnen maken – niet door moeten geven. Dat zou je zelfs weer onder goed opdrachtnemerschap kunnen scharen. Op zoek gaan naar informatie en argumenten wordt daarmee stap één, te beginnen met het aanvragen van een mondelinge toelichting op de beoordeling. Zijn er na dat gesprek nog steeds sterke vermoedens? Zoek dan verder en beoordeel uiteindelijke bevindingen naar eigen maatstaven: zou u het zelf serieus nemen? Het laatste wat u wilt, is uw eigen geloofwaardigheid te grabbel gooien. Vraag dan ook juridisch advies.

Het is de taak van de aanbestedende diensten om serieuze vermoedens na te gaan. Evenals het hun taak is respectvol met vertrouwelijke informatie om te gaan en ervoor te zorgen dat niet iedere klagende concurrent ze zomaar in kan zien.

Mocht dit uitzoeken niet het gewenste resultaat hebben, kunt u een klacht indienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Dat kan namelijk ook na de gunning. En uiteraard is er nog de bezwaarprocedure. Ga hoe dan ook na hoe dit soort dingen te voorkomen zijn en neem dat mee in de volgende inschrijvingen. Vragen stellen tijdens de procedure kan altijd en ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Jessica van der Burg, inschrijfexpert bij Tenderwise

Zij beantwoordt uw niet-juridische vragen over het inschrijven op aanbestedingen. Mail uw vraag naar: cobouw@tenderwise.nl

Reageer op dit artikel