artikel

Rop

bouwbreed

Rop

Kortgeleden zag Rop het levenslicht. Voluit de Routeplanner Opdrachtgeverschap, zoon van Aedes. Woensdag werd hij gedoopt tijdens een bijeenkomst bij Aedes over regisserend opdrachtgeverschap.

Rop maakt het goed, maar zal flink moeten knokken om in leven te blijven. Rop is namelijk een interactieve tool en moet helpen bij de keuze van de bouworganisatievorm. We weten inmiddels dat zulke interactieve tools niet gemakkelijk omarmd worden. Niet omdat ze niet nuttig zijn. Integendeel. Als elke opdrachtgever zou nadenken over de veertien vragen van Rop, zou dat beslist bijdragen aan de professionaliteit. Maar wie gaat het doen? We hadden al een dss, een decision support system uit de koker van de Regieraad Bouw. Dat hoorde bij de Leidraad aanbesteden van bouwopdrachten. Maar geen hond die het gebruikte. Net zo min als de Leidraad. CROW heeft er nog jaren mee geleurd, maar besloot uiteindelijk de stekker eruit te trekken.

Nu is Rop transparanter dan dss. Het richt zich in eerste instantie op woningcorporaties. En Rop wijst een plausibeler samenwerkingsmodel aan dan een concrete contractvorm. Dat kan werken, maar het kan ook tegenwerken. De oplossing komt er immers niet uit. De tool zet aan het denken. Niet meer en niet minder. En dus zal vader Aedes er nog een flinke kluif aan hebben om Rop groot te laten worden. Ze zal sessies moeten beleggen waar corporatiemedewerkers én bestuurders bij de hand genomen worden. Om sámen de vragen te beantwoorden. En sámen de consequenties ervan in kaart te brengen. Zo moet Rop steeds in de schijnwerpers gezet worden. Als dat niet gebeurt, vrees ik dat we Rop snel vergeten zijn. Rop is een goeie jongen met een moeilijke start. Maar is het niet zo dat kinderen die een moeilijke start doorstaan, taaie rakkers blijken te zijn? Het zou dus best eens goed kunnen aflopen voor Rop.

Joost Fijneman, hoofd Bouwend Nederland Advies

Reageer op dit artikel