artikel

Wees sterk!

bouwbreed

Wees sterk!

Elk mens heeft een aangeboren neiging tot autonomie, intimiteit en spontaniteit. Hoe komt het dan dat we op een cursus op zoek gaan naar onze authenticiteit?

Op grond van onze aangeboren competenties zouden we toch in staat moeten zijn om goede relaties met onszelf en de wereld om ons heen te onderhouden? Eric Berne wist het antwoord. Ieder mens trekt al in het begin van zijn leven emotioneel gekleurde conclusies over zichzelf, de mensen in zijn omgeving en de wereld waarin hij leeft. Zo geven we allemaal richting aan onze levensloop of script.

Er zijn individuele, familie- en bedrijfsscripts. Opvallend vaak blijken bedrijven slechter te functioneren omdat vroeger genomen besluiten niet meer gewijzigd werden. Door veranderde omstandigheden én het in stand houden van verouderde scripts gaan bedrijven ten gronde. Andere bedrijven hanteren een minder rigide script. Zij blijken zich flexibeler aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden.

Een script kun je herschrijven, dat lijkt logisch. Dat start met de analyse van wat je script is en hoe het zich heeft ontwikkeld. Zowel op individueel als bedrijfsniveau lekker handig. Er zijn gebods- en verbodsscripts. Maar laat ons het niet al te moeilijk maken bij de start. Vijf universele geboden: de zogeheten drivers: wees perfect, doe je best, wees sterk, doe me een genoegen en maak voort. Maak voort, is ongeduldig en altijd met de toekomst bezig, hijgend komen jij en je collega’s te laat op elke vergadering. Wees sterk geeft het stuur niet graag uit handen; het ergst wat kan gebeuren is afhankelijk te zijn van een ander.

Twee partners in een co-creatie; de ene met een maak voort-scenario, de ander met een wees sterk-script. Kun je ons helpen? Graag, eerst maar eens het eigen script onder de loep nemen. Een beproefde zelfhulpmethode. Brengt mij bij de gedachte dat ik niet zoveel heb met het script ‘doe me een genoegen’.

Angela van de Loo, directeur Target Point

Reageer op dit artikel