artikel

De galerijflat 3.0?

bouwbreed

De galerijflat 3.0?

Veel van de galerijflats van omstreeks 1970 zijn aan een renovatie en upgrading toe. Ze zijn het stadium van sloop en nieuwbouw voorbij.

Bewoners hechten zich aan hun leefomgeving. De flats hebben 40 jaar lang goed gefunctioneerd. Aanvankelijk heel rationeel gebouwd om de naoorlogse woningnood op te lossen in een bouwsnelheid van 150.000 woningen in 1970. Kunstenaar Jan Schoonhoven maakte aan de keukentafel zijn witte reliëfschilderijen die een grote vormverwantschap hebben, en die nu voor vele tonnen verkocht worden. Ook de flat heeft zijn kwaliteiten. Maar in de jaren 70 verloor de kwantiteit het van de kwaliteit.

Ruud Brouwers, Dick de Gunst en Hans van Heeswijk schreven een boek ‘Nieuwe kansen voor de galerijflat’ dat de galerijflat 2.0 vanuit de architectonische en bouwkundige meetlat beschouwd, met acht voorbeelden van recente renovaties die de bewoners een behoorlijke uplift in hun woonbeleving geven. Het zou goed zijn als dit soort studies ook werden aangevuld door socio/psychologische studies van het bewonen en het sociale gedrag in de woonomgeving. Dan kan het gedrag op de plint en op het maaiveld evenwichtiger worden, rijker. Excessen dienen op die manier in socialer gedrag op te gaan. Dan kunnen ook probleemwijken met dat inzicht en die ervaringen een upgrading krijgen.

De daarna volgende stap naar de galerijflat 3.0 is de energieneutrale of zelfs de energienotaloze flat. Want over enkele decennia is het al zover dat vanuit Brussel die eis gaat komen. Dan maar beter meteen met die eis rekening houden. De onwaarschijnlijkheid van een goede oplossing doordat het smalle dakoppervlak en de kleine gevelvlakken te weinig natuurlijke energie (pv-cellen) naar binnen kunnen halen, vraagt om goed denkwerk om de galerijflat 3.0 energieneutraal te maken.

Mick Eekhout, hoogleraar TU Delft en directeur Octatube

Reageer op de column via mail of twitter.com/cobouwNL

Reageer op dit artikel