artikel

Bouwers laten miljoenen aan subsidies liggen

bouwbreed Premium

Bouwers laten miljoenen aan subsidies liggen

Niet de regels, maar de bouwer zelf is zijn grootste vijand bij het aanvragen van subsidiegelden. Tientallen miljoenen steungeld blijven ongebruikt op de plank liggen.

Voor verduurzaming en innovatie stellen Rijk en lagere overheden een scala aan subsidies beschikbaar. Veel bouwers vissen echter achter het net doordat ze een subsidieaanvraag onderschatten of omdat andere taken prioriteit hebben en de aanvraag dan te laat komt. Het gaat om subsidies die 4 tot 10 procent van de bouwkosten kunnen dekken. Intussen blijft subsidiegeld ongebruikt op de plank liggen.

Rolf Grouve, directeur van subsidieadviesbureau Innovation Connect, ziet dat veel bouwbedrijven een subsidieaanvraag lichtzinnig opnemen. “Vaak struikelen bedrijven over gemakzucht. Bedrijven verkijken zich met regelmaat op de hoeveelheid werk die een subsidieaanvraag met zich mee brengt. Dan vinden ze dat ze sowieso recht hebben op de subsidie. Maar er zijn nogal wat voorwaarden en het venijn van een aanvraag zit ‘m in de details”, schetst hij. “Ook al kom je overduidelijk in aanmerking voor een subsidie, je moet een gedegen aanvraag indienen. Doe je dat niet, dan word je afgewezen. Heel simpel.”

Dat subsidiegeld ongebruikt blijft, blijkt uit de meest recente jaarverslagen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de uitvoeringsdienst voor de rijksregelingen. Voor de meest bekende en omvangrijke regeling, de Energie Investeringsaftrek (EIA), was in 2012 151 miljoen euro budget beschikbaar. Daarvan is slechts 94 miljoen euro opgegaan. In hetzelfde jaar stond de teller van het innovatiekredietfonds op 53 miljoen euro, terwijl 194 miljoen euro beschikbaar was. De Milieu Investeringsaftrek (MIA) scoorde beter. Van de beschikbare 101 miljoen is na correctie 76 miljoen euro toegekend. Alleen de Vamil, een afboekingsfaciliteit, werd overvraagd. Dat jaar was 24 miljoen euro beschikbaar en 33 miljoen euro werd gevraagd. Cijfers van 2013 zijn nog niet bekend.

Mitchell Gmelich, directeur van subsidieadvieskantoor Van Draekenburgh, constateert eveneens dat bouwers zichzelf de voet dwars zetten bij het binnenhalen van subsidiegeld. “We zien vaak dat bouwbedrijven niet op tijd beginnen met een subsidieaanvraag. Het is begrijpelijk, want veel bedrijven doen niets voordat ze een opdracht binnen hebben. Zijn eenmaal de handtekeningen gezet, dan gaan allerlei zaken tegelijk lopen. Voor een bouwteam zijn er vaak eerst andere prioriteiten, zoals het regelen van een bouwplaats. De subsidieaanvraag sukkelt erachteraan. Maar als je een aanvraag een dag te laat inlevert, is het over. Tja, dat zijn pijnlijke gesprekken met de opdrachtgever.”

Reageer op dit artikel