artikel

Verkiezingsstilte

bouwbreed

Verkiezingsstilte

Op 19 maart 2014 gaan we in de meeste gemeenten weer naar de stembus. In 2010 zaten we allemaal nog in de hoopvolle modus. De crisis zou spoedig ten einde zijn en er was geen enkele reden om te praten over bijstelling van het lokale grondprijzenbeleid, laat staan over grondprijsverlagingen en fikse afboekingen.

Wethouders scoorden nog volop met eerste-steenleggingen en openingen van mooie gebouwen. In verkiezingsprogramma’s maakten partijen zich sterk voor starters op de woningmarkt. En tijdens verkiezingsdebatten gingen zij met woningcorporaties het gesprek aan over bouwen voor de aanwezige vraag.

Vier jaar later zitten we in een situatie waarin de woningmarkt nagenoeg tot stilstand is gekomen. Er vinden vervelende discussies plaats met woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwondernemingen dat ze te duur bouwen en producten aanbieden die niet aansluiten bij de behoeften. En gemeentebestuurders beseffen dat ze moeten afboeken op de vele grondposities die met veel ambitie verworven zijn.

Gek genoeg houdt de lokale politiek zich over de huidige ruimtelijke ordening- en volkshuisvestelijke vraagstukken angstvallig stil. En dat terwijl de gemeente juist een belangrijke rol speelt in het herstel van de woningmarkt. Help bijvoorbeeld starters met een starterslening, hanteer een lage grondprijs om (sociale) woningbouw mogelijk te maken. Stimuleer met subsidietrajecten duurzaamheid en vervul als gemeente op dat terrein een voorbeeldfunctie.

Kortom, er zijn voor gemeentepartijen genoeg ingrediënten om een punt te maken. Ik ben heel erg benieuwd hoe de lokale politiek zich uiteindelijk voor kopers en huurders gaat inspannen. Want niet alleen ik maar ook al die anderen in mijn vakgebied zijn ook kiezers die overtuigd moeten worden.

Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel