artikel

Impuls voor vernieuwing met twintig bouwprojecten

bouwbreed

Impuls voor vernieuwing met twintig bouwprojecten

Minstens twintig bouwprojecten waaruit blijkt hoe de vernieuwing van de bouw vaart kan krijgen. Dat is de ambitie van Kennispartner, een programma van SBRCURnet in samenwerking met het O&O-fonds.

De inzet is niet langer te blijven steken bij een paar koplopers maar het hele peloton mee te krijgen. Daarvoor zijn projecten nodig van bouwers met ambitie voor vernieuwing. De focus komt op de thema’s duurzaamheid, ketenintegratie en arbeidsmarkt.

Vernieuwing in de bouwpraktijk kan stranden door een gebrek aan de benodigde (praktische) kennis en ervaring, is de gedachte. Reden voor de het Opleidings & Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid om SBRCURnet in de arm te nemen voor Kennispartner. Bestaande kennis en ervaring is versnipperd en voor een deel moeilijk op te sporen, legt operationeel directeur Andrew Koster van SBRCURnet uit. Vernieuwing blijft veelal steken bij voorbeeldprojecten en, qua bedrijven, een aantal koplopers. “De uitdaging is om te zorgen dat de bouw in zijn geheel in beweging komt. Alle opgedane kennis stellen we – gratis – beschikbaar voor de hele sector.”

Lees morgen het interview met Andrew Koster in Dagblad Cobouw

Reageer op dit artikel