artikel

Herverkavelen en samenklitten

bouwbreed

Herverkavelen en samenklitten

Veel bedrijven en bovenal mensen zijn in de crisis geraakt, en maken een moeilijke tijd door. Dat wil ik niet negeren. Toch is het vanuit diverse disciplines bekend dat zo nu en dan in een ‘crisis’ zitten nuttig is om prestaties te verbeteren of beter samen te werken.

Of dat nu gaat over tomaten kweken of om elektriciteitsnetwerken, waar uit onderzoek naar netwerkgeometrieën en ‘cascaderingseffecten’ onderzocht wordt hoe soms niet specifiek ontworpen structuren beter bestendig zijn tegen uitval en disruptive change , dan ontworpen infrastructuren.

Ook in de gebouwde omgeving, en in de bouw als sector, zijn er diverse positieve voorbeelden te noemen. Bijvoorbeeld het functiebepaald herverkavelen in binnensteden dat momenteel uitgewerkt wordt. Hoewel een dergelijke herverkaveling ook schaalgerelateerde kwaliteiten teniet kan doen, biedt het nieuwe kansen voor volgende fases in de re-design van steden en netwerken. Vooral in het meer veerkrachtiger maken van de bestaande stad. Vanuit de bouwsector zelf is de vorming van bijvoorbeeld het ‘bouwcluster’, de bouwcampus, op de campus van de TU Delft, met onder andere SBRCURnet en andere belangrijke spelers in bouwgerelateerde innovatie en onderzoek, een mooi voorbeeld. Dit samenklitten is natuurlijk niet alleen terug te voeren op een crisis, maar deze helpt wel om alle neuzen eenzelfde richting op te krijgen.

Hetzelfde gebeurt momenteel in de wereld van de internationale wetenschap, gekoppeld aan stedelijke living labs en het bedrijfsleven. Vergaande samenwerkingen, zoals die tussen de Leidse, Delftse en Rotterdamse universiteiten (LDE), de drie technische universiteiten en meer recent het dit voorjaar startende Institute for Advanced Metropolitan Solutions in Amsterdam, met wereldspelers als IBM, Alliander, Accenture, Shell, KPN, Cisco en de universiteiten MIT, TU Delft en Wageningen UR, gekoppeld aan grote opgaven in de gebouwde omgeving geven een beeld van waar het allemaal gebeuren gaat de komende tijd. Want hoe je het ook wendt of keert, de opgaves en toekomst van de bouwgerelateerde industrie liggen in de complexiteit van de steden. In de vorming van dit soort smart coalitionsen de gerelateerde herverkaveling in wetenschap en praktijk wordt momenteel het speelveld van innovatie, en dus de hernieuwde groei van de nabije toekomst gecreëerd.

Prof.dr.ir. Arjan van Timmeren, TU Delft, Evironmental Technology & Design

Reageer op dit artikel