artikel

Debat over toekomst moet doorlopend zijn

bouwbreed Premium

Debat over toekomst moet doorlopend zijn

Een nationaal debat over de toekomst van Nederland, waarvoor SER-voorzitter Wiebe Draijer pleit, is goed. Maar het voeren van slechts één debat om voorts tien jaar of langer te denken daarmee klaar te zijn, acht Nico Rietdijk bepaald ontoereikend. De discussie moet dynamisch en doorlopend zijn, omdat de samenleving nu eenmaal ook nooit klaar is.

De recente oproep van SER-voorzitter Wiebe Draijer voor het voeren van een brede maatschappelijk discussie over de toekomstige groei van de Nederlandse economie, is een goed idee. Terecht stelt hij ook dat het geen platgeslagen discussie moet worden over 1,5 procent of 3 procent economische groei. We koersen af op een compleet nieuwe ICT-gestuurde samenleving. Als dat zo is, wat betekent dat dan voor onze economie? Kunnen we op dezelfde voet doorgaan of moeten we ons aanpassen? En wat betekent dat aanpassen dan? Kortom, het debat moet tevens een breed debat zijn.

Lady Gaga

Als mooiste symbool voor een snelle aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen wordt wel eens Lady Gaga genoemd. In krap vier jaar tijd is zij uitgegroeid tot de absolute nummer 1 in de wereldwijde entertainmentindustrie. Als schoolvoorbeeld van de moderne tijd heeft zij optimaal gebruikgemaakt van de moderne technologische ontwikkelingen en de moderne media.

Maar wat voor Lady Gaga en de entertainmentindustrie geldt, gaat op voor alle sectoren, ook de bouw. Wil je succesvol zijn, dan moet je je aanpassen en investeren. Echter, ontwikkelingen die er aan staan te komen vereisen diepe financiële zakken. En veel mkb-bedrijven beschikken daar niet over. Dus er zullen andere netwerken en coalities gaan ontstaan. Door samenwerking te zoeken, kun je kosten delen en je business vermenigvuldigen.

Als we inderdaad met z’n allen vinden dat het mkb de motor is van de economie, hoe kunnen we het mkb dan zo faciliteren dat het snel kan wenden en kan investeren? En wat kun je vervolgens als samenleving doen om er voor te zorgen dat het mkb tot de top in de wereld kan behoren?

Wat betekent het als we te weinig oog hebben voor de leegstand in winkelgebieden als gevolg van het feit dat we steeds meer op internet kopen. Is het dan straks nog wel fijn vertoeven in onze steden? Wat wordt ons antwoord daarop? Wat gaan we doen met de arbeidsmarkt, zorg en woningmarkt? Over al die kwesties hoort het debat te gaan.

Het is onbegrijpelijk dat het kabinet de oproep van Wiebe Draijer al direct heeft afgeserveerd onder het mom ‘dat bepalen wij en niet de SER’. Het is toch het kabinet zelf dat het voortdurend heeft over de participatiesamenleving, met meer verantwoordelijkheden bij de burger?

Bewustzijn

Maar in plaats daarvan keert dit kabinet de samenleving de rug toe. Horende doof voor wat daar speelt . Dat is jammer. Want zo’n nationaal debat draagt juist bij aan het bewustzijn van de burger. Echter, het moet niet één discussie zijn, waarna we er voor jaren klaar mee zijn. Het moet juist een doorlopend dynamisch debat zijn, omdat onze samenleving ook nooit af is.

We zijn evenmin uitgebouwd, maar moeten continu met elkaar communiceren over wat er op innovatiegebied speelt en hoe wij daar als samenleving flexibel op kunnen inspelen.

Landen die dat aanpassingsproces het best invullen, zullen het verst komen. Die zien veranderingen namelijk niet als bedreiging maar als uitdaging om ermee aan de slag te gaan.

Nico Rietdijk, directeur NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemersmarkt

Reageer op dit artikel