artikel

Pas afgestudeerden verdienen een kans

bouwbreed

Jeugdwerkloosheid onder pas afgestudeerden vormt een topje van de ijsberg. Door gericht te investeren via na- en bijscholing ontstaat ook voor hen een beter arbeidsperspectief. Dat geldt zeker ook voor de bouw, waar behoefte bestaat aan jonge, professionele managers op het gebied van ICT.

Ondanks de optimistische geluiden over het economische klimaat en het afgesloten woonakkoord blijft de recessie aanhouden en kijkt iedereen machteloos hoe werkloosheid en faillissementen in de bouw maar ook elders elkaar in een wurggreep houden. Het dieptepunt van de financiële crisis lijkt dan wel bereikt te zijn in de praktijk en zeker bij sommige sectoren, zoals de bouw, is de kaalslag nog steeds gaande. Het pokerspel tussen politiek, vakbonden, werkgeversorganisaties, stakeholders en zelfbenoemde deskundigen is in volle gang zonder dat er enig uitzicht ontstaat op zo iets belangrijks als de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. De door het kabinet benoemde ambassadeur voor de jeugdwerkloosheid, Mirjam Sterk, heeft wat dat betreft een ingewikkelde en belangrijke taak. Wie de jeugd heeft, heeft weliswaar de toekomst, maar juist die toekomst ziet er somber uit. Recente werkeloosheidscijfers van het CBS en het EIB voorspellen immers weinig goeds. Alleen al 16 procent van de jongeren is nu werkloos. Onder hen opvallend veel hoogopgeleiden. Een veel te hoog percentage dat maatschappelijk onacceptabel en economisch slecht is. Daarbij komt dat het aantal vacatures voor academici snel is afgenomen – nu is dat nog maar 25.000 – hetgeen afgezet tegen de 135.000 hbo- en wo-studenten die jaarlijks afstuderen een schamel getal. Dat leidt tot een overspannen arbeidsmarkt, tot verdringing en vooral ook tot frustraties en vernietiging van persoonlijke ambities en opleidingsinvesteringen.

Toch is er een oplossing, zeker voor gemotiveerde pas afgestudeerde hbo- of wo-studenten. Zelfs in een financiële crisissfeer kan het werkgelegenheidsperspectief voor hen concreet worden verbeterd. Volgens mij ligt de sleutel voor de oplossing bij drie partijen. De jongeren zelf, werkgevers en opleiders. Pas afgestudeerden zullen moeten beseffen dat hun hbo- of academische titel niet meer garant staat voor een passende functie. En zullen dus opnieuw moeten investeren in een meer marktgerichte vervolgopleiding. Werkgevers zullen met interne opleidingen, stages en startersfuncties het goede voorbeeld kunnen geven, terwijl hbo- en universitaire opleidingen meer aandacht zullen moeten geven aan vaardigheden, zoals communicatie of management.

Een dergelijke aanpak vergt investeringen. Zowel van de bouwsector als van de pas afgestudeerden wordt het nodige gevraagd. Maar zo’n aanpak blijkt in de praktijk te werken. In ons bedrijf – dat zich richt op de ontwikkelingen en het oplossen van problemen in de informatietechnologiesfeer – zijn wij, ook getuige reacties van cliënten, heel positief over een methode waarbij jaarlijks honderd studenten na een stevige selectie en een masterclass-opleiding van drie maanden een vast contract als IT-professional verdienen. Het is een benadering die navolging verdient. Want niet alleen pas afgestudeerden verdienen een kans, dat geldt net zo goed voor alle andere jongeren die nu nog werkloos zijn. Economische groei is tenslotte mede van hun inzet afhankelijk.

Reageer op dit artikel