artikel

Een betere betalingsmoraal

bouwbreed

Een betere betalingsmoraal

Afgelopen week had ik de eer om namens de installatiebranche aanwezig te zijn op de nieuwjaarsreceptie van de koning. Die stak de bouw- en installatiebranche een hart onder de riem.

Aan een van de belangrijkste knelpunten voor de sector, het slechte betalingsgedrag van klanten, konden wij op de nieuwjaarsreceptie weinig veranderen. Het is wel een onderwerp dat aandacht vraagt, want laatbetalende klanten remmen het broze herstel dat we dit jaar hopelijk te zien krijgen.

In mijn contacten met ondernemers uit de achterban van Uneto-VNI is het een veelgehoorde klacht: bedrijven die facturen soms wel drie maanden laten liggen voordat er wordt betaald. Het zijn niet de minste, beursgenoteerde bedrijven, die installateurs zo lang laten wachten op hun geld. Geld dat zij hard nodig hebben om hun liquiditeitspositie op peil te houden. En die staat al zwaar onder druk doordat banken de kredietkraan sinds het uitbreken van de financiële crisis en de terugval in de bouw fors hebben dichtgedraaid.

Het zou allemaal anders moeten zijn. Sinds maart vorig jaar gelden wettelijke betalingstermijnen tussen bedrijven en tussen bedrijven en de overheid. Ondernemingen zijn sindsdien wettelijk verplicht om elkaar binnen dertig dagen te betalen; alleen bij overeenkomst mag een langere termijn van zestig dagen worden afgesproken. Overheden zouden het goede voorbeeld moeten geven, maar ook zij wachten vaak lang voordat zij facturen voldoen.

Helaas blijken de nieuwe regels nog weinig effect te sorteren. Gemiddeld wordt een rekening pas na 45 dagen betaald, maar betalingstermijnen van zev entig of tachtig dagen zijn geen uitzondering. Dat moet echt veranderen, want veel mkb-installateurs die maar net het hoofd boven water kunnen houden, komen in ernstige problemen als zij te lang op hun geld moeten wachten. Bovendien past een goede betalingsmoraal bij een branche die steeds meer de kant uitgaat van ketenintegratie waarbij de bouwpartners op basis van gelijkwaardigheid met elkaar samenwerken.

Laat opdrachtgevers hun verantwoordelijkheid nemen voor de hele bouwketen. Bijvoorbeeld door bij aannemers contractueel te eisen dat zij hun gespecialiseerde onderaannemers binnen dertig dagen betalen. Of door het creëren van een bouwdepot dat door de opdrachtgever wordt beheerd. Dat zou een belangrijke stap zijn op weg naar duurzaam herstel van de sector.

Titia Siertsema, voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel