artikel

Vijf jaar vijf procent eraf?

bouwbreed

Vijf jaar vijf procent eraf?

Presteert de bouw steeds slechter? Minister Blok lijkt daar vanuit te gaan, in zijn recente Kamerbrief over kwaliteitsborging. De emoties lopen hoog op over dit onderwerp, omdat meteen de kwaliteit van je werk als bouwer ter discussie komt. In heel Bouwend Nederland kom ik bouwtrots tegen, in de beste zin van het woord.

Dan steekt het me dat minister Blok stelt dat “er een te groot deel van de sector resteert waar bouwkwaliteit onvoldoende centraal staat.” Ronduit verwarrend wordt ‘t als hij in diezelfde brief schrijft: “Een belangrijk deel van de huidige bouwsector bouwt wel met oog voor bouwkwaliteit.”

Dat sluit mooi aan op de rapportcijfers die we op bouwprestaties.nl terugzien.

Maar dat kwaliteit ‘onvoldoende centraal staat’, is niet meer dan een stelling. In een brief van een minister verwachten we feiten, onderzoekscijfers en analyses. Gevolgd door een gerichte, redelijke aanpak. Jammer genoeg zien we daar niets van.

Over private kwaliteitsborging op zich biedt zijn brief een goed systeem. De bestaande instrumenten voor kwaliteitsborging kunnen als basis dienen, ook is er aandacht voor kosten. Dat is prima.

Maar 5 jaar lang 5 procent van de aannemingssom achterhouden is onwenselijk. Dat kan echt niet. Het maakt de liquiditeitspositie van bouwers nog meer onmogelijk. Gevolg zal dus een prijsverhoging van 5 procent zijn – en dan is de koek helemaal snel op. Zo’n beleid kost nog meer omzet en banen. Omdat de aanpak ongericht is, komt er ook niets van een kwaliteitsverbetering, zoals de minister wil. Dat maakt zo’n strafkorting onnodig en heilloos.

Bovendien is de bouwconsument niet weerloos. Er is ook nu al een uitgebalanceerd systeem van garanties en aansprakelijkheden.

Daarom hoop ik dat de Tweede Kamer zich bij de hoorzitting op 12 december concentreert op het wetgevingsproces voor private borging. Dat is beter en goedkoper. Een algemene strafmaatregel zeker niet.

Reageer op dit artikel