artikel

Visie geeft structuur

bouwbreed

Er wordt – aldus hoogleraar Hans de Jonge in zijn woord vooraf in ‘Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie’ – al geruime tijd geklaagd over onzinnige planvorming, overdreven regelzucht en de onmogelijkheid van planning in tijden waarin de economie er zo slecht aan toe is, dat we blij zijn als er een investeerder in ruimtelijke projecten zich meldt.

“De traditionele blauwdrukplanning maakte in hoog tempo plaats voor achtereenvolgens procesplanning, beslissingsplanologie, toelatingsplanologie, ontwikkelingsplanologie en uitnodigingsplanologie”. Er is gedwongen door de omstandigheden sprake van een nieuwe realiteit waarin marktpartijen en bewoners het steeds meer voor het zeggen krijgen. Voeg daarbij dat de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening allerlei bevoegdheden gedecentraliseerd heeft en het zal duidelijk zijn dat er niet alleen nieuw instrumentarium maar vooral een nieuw elan nodig is om projecten in de leefomgeving van de grond te krijgen.

Integrale visievorming die ook nog eens Omgevingswet-proof is heeft daarbij een richtinggevende, overtuigende en aanjagende functie. “Het ideaalplaatje is een visie die abstracte ambities op de lange termijn koppelt aan concreet realiseerbare doelen op de korte termijn”, aldus auteur en sociaal geograaf Gerwin Gabry. Maar dan zal er wel een effectief communicatie- en participatietraject gevolgd moeten worden waardoor begrip en draagvlak voor de te maken keuzes en de consequenties daarvan ontstaan. Een structuurvisie moet immers aansluiten op de behoeften en de identiteit van een gemeente, inspelen op de bedoelingen van de wet en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Gabry blijkt gepokt en gemazeld te zijn in het begeleiden en opstellen van structuurplannen, structuurvisies, toekomstvisies, regiovisies en wat dies meer zij. Vanuit zijn jarenlange beroepspraktijk bij KuiperCompagnons construeert hij in deze praktische handleiding op een logische en functionele wijze een compleet en praktisch overzicht van regelingen, technieken en instrumenten, gelardeerd met vele voorbeelden. Het is bestemd voor iedereen die bezig is met (de voorbereidingen van) een structuurvisie “maar ook voor mensen die vinden dat een structuurvisie niet nodig is”.

Reageer op dit artikel