artikel

Urban mining

bouwbreed

Urban mining

De bouw verwerkt 40 procent van alle materialen in de wereld. Maar belangrijker is dat als alleen al de Chinese plannen doorgaan en de verstedelijking in 2050 de verwachte 75 procent bedraagt, de toename van de consumptie, en daarmee de consequenties voor de vraag naar metalen en mineralen, enorm zal zijn.

We zullen in de bouw veel van onze kennis en kunde moeten toepassen voor de verzekerde voorziening van materialen, en een algehele dematerialisatie van de gebouwde leefomgeving. We moeten onze rijkdom exploiteren: ik heb het dan over urban mining.

Hoewel ik per definitie tegen sloop ben, ligt het voor de hand om urban mining dáar te beginnen. Wat vreemd genoeg nog ontbreekt in Nederland is een compleet overzicht van het huidige materialengerelateerde ‘metabolisme’ van bouw en gebouwde omgeving. Deze blijkt nog maar ten dele in kaart gebracht. Ook het kijken naar de afvalproductie van de bouw(productie) zelf is een goed startpunt. Slooppercentages in de woningbouw van voor 1964 schommelen tussen de 1 en 3 procent per jaar. Van de woningvoorraad van voor 1964 komt bijv. de totale houtvoorraad in Nederland momenteel neer op 3.574.071 ton, en de totale keramiekvoorrraad op 28.575.570 ton. Niet gering, en hoewel verspreid en vooralsnog in gebruik, is het op moment van einde levensduur wel een relatief eenvoudige grondstof om te ‘delven’. Maar omdat we gedomineerd worden door de geliberaliseerde autistische energiemarkt, met honger naar meer hoogcalorische brandstoffen voor de eigen gecreëerde overcapaciteit, wordt deze mijn momenteel vrijwel geheel verbrand.

Ondertussen is de mondiale slag om grond en grondstoffen hard gaande. De rol die China als grootste vrager in de wereld daarbij speelt duidt op het gevaar van de monopolist in de mondiale grondstoffenmarkt. De andere kant van deze slag om grondstoffen is dat inmiddels vanuit Rotterdam veel van de voorheen leeg terugkerende containers inmiddels ‘vol’ oude metalen teruggaan, en vanuit Antwerpen met ‘vers’ hout van Belgische bodem. Behalve China zelf, dat de samenhangende-, snel op ons afkomende wereldwijde grondstoffenramp heeft voorzien, en doet wat het kan om deze crisis af te wenden, is de wereld slecht voorbereid op een dergelijke calamiteit. Dat geldt zeker voor Nederland. Urban mining, en daaraan voorafgaand het meer inzicht krijgen in de materiaal stromen en voorraden in de bouwproductie en bestaande voorraad zijn daarom voor ons cruciaal.

Prof.dr.ir. Arjan van Timmeren TU Delft, Environmental Technology & Design

Reageer op dit artikel