artikel

Discipline

bouwbreed

‘Fouten maken ontwerp toparchitect peperduur.’ Deze kop boven een volle pagina in het AD van 28 augustus sloot de vakantietijd af.

Santiago Calatrava heeft 14 jaar geleden, in de tijd van de zeepbel, drie bruggen ontworpen over de Hoofdvaart in Hoofddorp. Ze kostten met alle variaties en nodige wijzigingen 28,8 miljoen euro. Het zijn bruggen over een vaart van nauwelijks 10 meter breedte, waarbij de overspanning flink werd opgerekt om het nog doelmatig te laten lijken. Maar het zijn Calatrava-bruggen. Kunstwerken in de dubbele betekenis van het woord: artistiek en civieltechnisch. Nu zijn ook in de gemeente Haarlemmermeer kennelijk de magere jaren aangebroken. B en W deed een vergeefse poging de hoofdaannemer aan- sprakelijk te stellen voor de jaarlijks terugkerende, kennelijk hoge onderhoudskosten via de Raad voor Arbitrage. Gezien een veroordeling van Calatrava in Spanje vanwege bouwfouten gingen in de gemeenteraad stemmen op om de architect aan te klagen. Men schat de totale kosten van het project inclusief onderhoud op zo’n 50 miljoen euro, reden genoeg voor een klacht van 20 miljoen. Dat was de mening van raadslid Henk Kuiper. En het AD maakt daar een groot artikel van. ’s Avonds nog even aandacht ervoor in Hart van Nederland .

In de respons als deskundige heb ik geantwoord dat zo’n actie helemaal geen succes zal kennen. Nederlandse bouwprojecten zijn complex, kennen vele spelers die allen hun taak, verantwoordelijkheid en ook hun aansprakelijkheid kennen. In het algemeen wordt het proces goed vastgelegd. In het geval van de drie bruggen is men zeker niet over één nacht ijs gegaan. Er zijn wellicht wel 10.000 mails verzonden tussen partijen, waarin het gehele proces vastligt. Elk bouwproces, ook eenmalig als de Calatrava-bruggen, kent andere spelers, maar de discipline in de bouw staat er borg voor dat er kwaliteit wordt geleverd. En om dan nauwelijks tien jaar na oplevering te roepen dat de architect voor de rechter gesleept moet worden, lijkt een beetje onbedacht en emotioneel. Twintig miljoen voor onderhoud van bruggen die goed functioneren lijkt me volledig uit de lucht gegrepen. Die vraag kon ook door het raadslid niet beantwoord worden.

Reageer op dit artikel