artikel

Best value

bouwbreed

Best value

Het hangt in de bewolkte lucht, maar het is nog niet goed zichtbaar: stoppen met aanbesteden volgens allerlei stompzinnige regeltjes en uiteindelijk op prijs.

We hebben ons aan laten praten dat het antwoord op nepotisme en kartelvorming aanbesteden is. Liefst Europees. Liefst openbaar. Liefst zonder al te veel ruimte om alternatieven aan te dragen. En liefst op prijs. Aanbesteden beperkt zich al lang niet meer tot bouwwerken. We besteden zo ongeveer alles aan. Zo zou er een gelijk speelveld zijn (toegang voor iedereen) en de transparantie zegevieren (een uitslagenlijstje, opgesteld door inkopers die de ballen verstand hebben van het onderwerp).

Met het instorten van het oude wederopbouwmodel in de bouw- en vastgoedwereld staat nu ook het aanbestedingsmodel op prijs gelukkig op instorten. Was dit in 2009 nog een geloof of een wens, in 2013 zie je de eerste zwaluwen. Een enkele durfal onder de publieke opdrachtgevers begint te selecteren op best value. Wat zijn de ingrediënten? Vraag wie er geïnteresseerd zijn in een opgave of een locatie. Bepaal wie je in staat acht dat succesvol te doen. Laat de paar potentiële kandidaten aan de hand van een beperkt aantal randvoorwaarden met een visie of een concept komen. Kies dan voor de partij waar je vooral enthousiast van wordt en geef die de ruimte om zijn visie of concept om te zetten in een concreet plan. Ga daarover intensief in gesprek. Beslis dan of je er vertrouwen in hebt en het plan binnen de randvoorwaarden blijft.

De beoogde functie komt er. Het is duurzaam. En de opbrengst of de aankoopprijs is als beoogd. Opmerkelijk genoeg lijkt selecteren op best value zich niet goed te lenen voor procederen tegen de keuze voor een ander. De selecties kwamen zonder kinnesinne tot stand.

Lenny Vulperhorst, adviseur Andersson Elffers Felix Utrecht

Reageer op dit artikel