artikel

Pre-pack: een medaille met twee kanten

bouwbreed

Pre-pack: een medaille met twee kanten

De crisis is een vruchtbare voedingsbodem voor ideeën. Soms zijn die ideeën ronduit briljant, maar er zijn ook initiatieven die vragen oproepen. Sinds kort kennen we in Nederland de zogenaamde pre-pack deal: een snelle, van tevoren georganiseerde doorstart na een faillissement.

Op het eerste gezicht lijkt dit een prima manier om werkgelegenheid te behouden. Maar deze medaille heeft een keerzijde. Nu de wetgeving rond de pre-pack in voorbereiding is, moeten we ook de minder gunstige effecten onder ogen durven zien.

Bij een traditioneel faillissement liggen de problemen van het bedrijf direct op straat en dat levert de nodige imagoschade op. Het vertrouwen bij leveranciers en klanten is weg en een doorstart wordt een moeilijke zaak. Bij een pre-pack vindt het overleg achter de schermen plaats, voordat het faillissement een feit is. De rechter benoemt een ‘stille bewindvoerder’ die namens de schuldeisers overleg voert met alle betrokken partijen over een eventuele doorstart. Als dat lukt, hebben de leveranciers geen reden om de leveringen op te schorten, de opdrachtgevers kunnen producten en diensten blijven afnemen en een deel van de werkgelegenheid blijft behouden.

Hoewel de wettelijke basis nog ontbreekt, zien we dat veel rechtbanken in de praktijk akkoord gaan met zulke doorstartregelingen. Ook in de bouw- en installatiebranche is de pre-pack al verscheidene keren toegepast. Uiteraard ziet Uneto-VNI de positieve kanten van de constructie, maar als branchevereniging hebben we de plicht om óók aandacht te vragen voor de nadelen. Een pre-pack deal biedt een bedrijf de mogelijkheid om afscheid te nemen van een deel van de werknemers. Vaak gaat het daarbij om ouderen. In de praktijk zien we regelmatig dat zij vervangen worden door goedkopere krachten, bijvoorbeeld uit het buitenland. Daardoor kan het bedrijf na de doorstart tegen lagere prijzen werken. In een markt die toch al te maken heeft met prijserosie is dat geen ontwikkeling die we toejuichen.

Veel bedrijven in onze branche komen door de economische omstandigheden in zwaar weer terecht. Maar een onderneming kan ook ten onder gaan aan verkeerde keuzes van het management. Een faillissement is dan een harde les en een doorstart kan een nieuwe kans zijn om het wél goed aan te pakken. Gebeurt dat niet en gaat hetzelfde management op de oude voet verder, dan is de pre-pack een instrument dat op de verkeerde manier wordt ingezet.

Uneto-VNI vindt dat de pre-pack deal alleen onder strikte voorwaarden en bij hoge uitzondering mag worden toegepast. Heldere wetgeving is hard nodig. Ik reken erop dat Den Haag daarbij rekening houdt met beide kanten van de medaille.

Titia Siertsema, voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel