artikel

Ook havens moeten flexibel groter of kleiner kunnen worden

bouwbreed

Een van de lessen die de huidige dynamische tijd ons leert, is dat gebouwde faciliteiten niet statisch moeten zijn, maar afhankelijk van de tijd, ook kleiner of groter moeten kunnen worden. Dat geldt onder meer voor winkelcentra, kantoren en weginfrastructuur.

Maar het gaat ook op voor havens, die meer dan andere infrastructuur direct de gevolgen ondervinden van de stand van de economie. Havens hebben doorgaans ook een grote impact op het landschap en leggen flink beslag op het landoppervlak. Aanpassingen en uitbreidingen van havens zijn vaak ingrijpende en dure ondernemingen die voor een flink deel door overheden worden bekostigd, en ook dat is een niet onomstreden kwestie geworden. Om meer dan één reden is het dus een zinnige gedachte dat de planning en het ontwerp van havens flexibeler worden. Een van de oplossingsrichtingen is het intelligenter maken van planningssystemen om de toekomst beter te kunnen voorspellen onder onzekere omstandigheden. Zulk soort Adaptieve Port Planning(APP) neemt overwegingen van onzekerheid en flexibiliteit mee in de plannen en ontwerp, en stelt plausibele alternatieven voor die effectief zijn als bepaalde gebeurtenissen zich voordoen. Zelfs tijdens de uitvoeringsfase kunnen nog bepaalde ingrepen worden gedaan naar aanleiding van signalen van een monitoringsysteem dat externe factoren en nieuwe ontwikkelingen volgt zodat planners en ontwerpers worden gewaarschuwd als er behoefte bestaat om het ontwerp nog aan te passen. In een aantal praktijkcases is aangetoond dat APP flexibele en robuuste oplossingen levert, die beter bestand zijn tegen mogelijke toekomstscenario’s. Het is echter wel van belang om financieel transparant en voorspelbaar te kunnen maken wat de economische voordelen zijn van alternatieve flexibele oplossingen en bijbehorende investeringen, middels voorspellende economische analyses en simulaties. Voorts zullen ook technische innovaties bijdragen aan flexibiliteit van havens, zoals bijvoorbeeld het modulair kunnen toevoegen of wegnemen van kademuren.

Reageer op dit artikel