artikel

Natuurlijke airconditioning via daken en gevels

bouwbreed Premium

Het duurzaamheidsvraagstuk dringt zich pregnant op aan de gebouwde omgeving. Er is veel aandacht voor woningbouw. Daar ligt energieneutraliteit voor de hand, onder andere via passive house . Kantoorgebouwen zijn een stuk minder in beeld terwijl ook daar flinke energiewinsten mogelijk zijn. Dan heb je het al snel over de installaties, niet in de laatste […]

Het duurzaamheidsvraagstuk dringt zich pregnant op aan de gebouwde omgeving. Er is veel aandacht voor woningbouw. Daar ligt energieneutraliteit voor de hand, onder andere via passive house . Kantoorgebouwen zijn een stuk minder in beeld terwijl ook daar flinke energiewinsten mogelijk zijn. Dan heb je het al snel over de installaties, niet in de laatste plaats de klimaatinstallaties die vaak nog gebaseerd zijn op bekende mechanische systemen. Er wordt al jaren werk gemaakt van gevels en hun invloed op een verbeterd binnenklimaat in kantoren. Veel gevels van moderne panden zijn behoorlijk geavanceerd en ontworpen om bij te dragen aan verwarming en koeling. Verder gebruik van natuurlijke hulpbronnen is nodig voor energiebesparing en uiteindelijk energieneutraliteit van gebouwen. Gedreven door de klimaatdiscussie komen architectuur en techniek almaar dichter tegen elkaar aan via climate responsive architecture . Een uitingsvorm daarvan is de mogelijkheid van natuurlijke airconditioning waarbij gevels en dak samenwerken. Dat heeft geleid tot een concept waarbij het dak zo ontworpen is dat het positieve winddruk levert om ventilatielucht via een klimaatcascade aan een kant van het gebouw toe te voeren. Aan de andere kant van het gebouw wordt negatieve winddruk gebruikt om afvoerlucht uit het gebouw af te zuigen via een zogenoemde zonneschoorsteen. Het dak kan daarnaast ook worden benut voor het opwekken van wind- en zonne-energie om de energieprestatie verder te verbeteren. Op basis van rekenmodellen en schaalmodellen zijn onder verschillende condities de warmteoverdracht en warmtestromingen gemeten. Middels een ontwerpoefening is de toepasbaarheid van het concept ook getest voor renovaties van bestaande gebouwen. Analyse wijst uit dat het jaarlijkse energiegebruik op papier tot minder dan de helft kan worden teruggebracht. Door de energieopbrengst van het dak daarbij op te tellen wordt het gebouw zelfs

energieneutraal. Zo ontstaat dus ook zicht op een passive office.

Reageer op dit artikel