artikel

Energieakkoord: wij zijn aan zet

bouwbreed Premium

Het is zover. We hebben een Nationaal Energieakkoord voor Duurzame Groei. De afgelopen dagen hebben de media er ruimschoots aandacht aan besteed. De reacties waren overwegend positief, maar uiteraard hebben we ook gehoord wat er allemaal aan mankeert.

Ook ik zou dit artikel kunnen gebruiken om eens op een rijtje te zetten wat er beter had gekund en op welke punten we als installatiebranche niet tevreden zijn. Maar die gelegenheid laat ik liever voorbijgaan. Het energieakkoord is namelijk een belangrijke stap voorwaarts. Een enorme kans om een duurzame, innovatieve samenleving dichterbij te brengen. De installatiesector pakt die kans met beide handen aan. Wij zijn aan zet.

SER-voorzitter Wiebe Draijer en alle partijen die bij de onderhandelingen betrokken waren, verdienen een groot compliment. Werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties hebben verder gekeken dan hun eigen belangen en dat heeft een realistisch energieakkoord opgeleverd. Geen waterig compromis, maar een krachtig signaal waarmee we vooruitkomen. Als voorzitter van Uneto-VNI heb ik meegewerkt aan de uitwerking van het akkoord voor de gebouwde omgeving. Ik was onder de indruk van de positieve instelling van alle gesprekspartners. Geen koudwatervrees om de deelbelangen van de achterban te schaden, maar een onvoorwaardelijke bereidheid om échte veranderingen te realiseren. Door die constructieve opstelling hebben we ruimte gecreëerd voor groene groei.

Het energieakkoord komt tot stand tegen een somber economisch decor. De bouw- en installatiebranche heeft het zwaar en kan een steuntje in de rug goed gebruiken. Energiebesparing en verduurzaming van woningen en gebouwen kunnen zorgen voor een belangrijke economische impuls op korte termijn. Maar de grote winst van het energieakkoord zit ‘m in de basis die we leggen voor een helder energiebeleid op de lange termijn. Een consistent beleid geeft consument en bedrijfsleven investeringszekerheid. Het vertrouwen dat daaruit voortkomt, is onmisbaar voor ondernemers in de installatiebranche, de bouw en sectoren die daarmee verbonden zijn.

Prominent

De installatiebranche heeft een prominente plaats gekregen in het energieakkoord. Dat is prettig voor de ondernemers in de sector, maar het is vooral goed nieuws voor de samenleving. De Nederlandse installatiebedrijven beschikken namelijk over de technologische kennis én de innovatieve instelling om de energietransitie tot stand te brengen die we als samenleving zo hard nodig hebben. De ondernemers die ik dag in dag uit aan het werk zie, zijn nu al op veel plaatsen in ons land bezig met het verduurzamen van woningen en gebouwen. Dankzij het energieakkoord zullen ze binnenkort op grotere schaal en met nóg meer inzet zorgen voor de toepassing van slimme besparingen en duurzame energietechnieken. Het akkoord geeft onze bedrijven de ruimte om groen en innovatief te ondernemen.

Het energieakkoord biedt ons op allerlei punten kansen en uitdagingen. Zo zorgt het revolverend fonds voor energiebesparing (met een totaalbedrag van 600 miljoen euro) ervoor dat woonconsumenten hun energiebesparende maatregelen makkelijker kunnen financieren. Installatiebedrijven krijgen voortaan de mogelijkheid om hun klanten een aantrekkelijke financieringsconstructie te bieden voor de toepassing van energiebesparende maatregelen. En wat te denken van de belastingkorting voor duurzame energie die een kleine coöperatie of een vereniging van eigenaren opwekt en gebruikt? Daarmee wordt duurzame energie opwekken óók financieel interessant. In het energieakkoord verplicht de overheid zich om als launching customerop te treden bij Energy Service Companies (esco’s) en Greenlease-contracten. Een prima voorbeeld van budgetneutraal stimuleringsbeleid met alleen maar positieve uitkomsten: lagere exploitatiekosten, minder energieverbruik én extra werkgelegenheid. Het is maar een greep uit de vele onderdelen van het energieakkoord die samen zorgen voor méér innovatie, een schonere leefomgeving én economische vooruitgang.

Lokale, duurzame initiatieven vormen een belangrijk element in het energieakkoord. Het is dan ook aan gemeenten, provincies en de bouw- en installatiebranche om de forse ambities voor de gebouwde omgeving te gaan realiseren. Dat die samenwerking uitstekend kan verlopen, is onlangs bewezen in het oosten van ons land, in de vorm van de Overijsselse energieaanpak 2.0.

De installatiebranche is blij met het Nationaal Energieakkoord en staat in de startblokken om de vele kansen te verzilveren. Kort geleden sprak ik minister Blok en hij vroeg me wanneer hij onze folder voor energiebesparing in de brievenbus zou verwachten. Ik heb de minister gerustgesteld; de folder is in productie.

Reageer op dit artikel